Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Tværgående områder > Udbud på børne- og socialområdet

Udbud af rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet

Socialstyrelsen igangsætter udbud af en ny rammeaftale om konsulentydelser. Rammeaftalen retter sig i mod børne- og socialområdet. Udbuddet meldes ud 28. februar 2018.

Rammeaftalen vil indeholde to delaftaler vedrørende henholdsvis udviklings- og afprøvningsopgaver og udrednings-, analyse- og evalueringsopgaver. På hver delaftale forventes der indgået aftale med 6 leverandører. Socialstyrelsen har udsendt EU-forhåndsmeddelelse vedr. udbuddet.

Rammeaftalen er et genudbud

Der er tale om genudbud af den rammeaftale, som har været i brug siden medio 2014 og som udløber med udgangen af juni 2018. Rammeaftalen bliver opbygget på samme måde som den løbende aftale. Indholdet ajourføres på baggrund erfaringerne med den nuværende rammeaftale og reglerne om rammeaftaler i udbudsloven.

Der afholdes et orienteringsmøde om rammeaftalen torsdag d. 1. marts 2018, kl. 13.30.
Find yderligere information om orienteringsmødet her.

Sidst opdateret 13/02 2018