Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Tværgående områder > Udbud af rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet

Udbud af rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet

Socialstyrelsen igangsætter udbud af en ny rammeaftale om konsulentydelser. Rammeaftalen vedrører børne- og socialområdet.

Socialstyrelsen har d. 1. marts 2018 iværksat et udbud af en rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet. Under rammeaftalen udbydes der to delaftaler om konsulentydelser vedr. henholdsvis ”Udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder og viden” (delaftale 1) og ”Udredning, analyse og evaluering” (delaftale 2).

Der er tale om et offentligt udbud, hvor Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med seks leverandører på hver delaftale. Tilbudsfristen en mandag d. 16. april 2018 kl. 12.00.

Det samlede udbudsmateriale er at finde i Mercells digitale udbudssystem, hvor også spørgsmål og svar vedr. udbuddet vil blive offentliggjort. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

Virksomheder, der ønsker adgang til materialet, skal som det første oprette sig som bruger i udbudssystemet via følgende link:

Vedr. delaftale 1 (link til udbudssystem) 

Vedr. delaftale 2 (link til udbudssystem) 

Socialstyrelsen gennemfører torsdag d. 8. marts kl. 13 - 14.30 et orienteringsmøde vedr. udbuddet i Socialstyrelsens lokaler i Odense: Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense. Henvendelse i receptionen.

Orienteringsmødet var oprindelig planlagt afholdt d. 1. marts 2018 kl. 13.30, men dette møde måtte desværre aflyses. Deltagere, der var tilmeldt mødet 1. marts 2018, vil automatisk blive tilmeldt mødet d. 8. marts 2018, hvis Socialstyrelsen ikke modtager anden besked.

Nye tilmeldinger kan sendes til Tanja Kristensen ()

Sidst opdateret 01/03 2018