Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Tværgående områder > Udbud: Ny rammeaftale om IT-systemet VIAS

Udbud: Ny rammeaftale om IT-systemet VIAS

Der skal indgås en ny rammeaftale om vedligeholdelse og udvikling af VISOs fagsystem VIAS. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Ansøgningsfrist til prækvalifikation: 30. marts 2020.

Socialstyrelsen udbyder en opgave om vedligeholdelse og udvikling af it-systemet VIAS, der bruges af VISO til håndtering af henvendelser mv.

Den udbudte opgave

VIAS er et fagsystem, som benyttes af VISO til visitering, fordeling og behandling af henvendelser fra borgere og som samarbejdsværktøj med eksterne leverandører. VIAS har eksisteret siden 2007 og er siden blevet videreudviklet af flere eksterne leverandører.

Det skal indgås en ny rammeaftale om ansvaret for vedligeholdelse, support og fortsat udvikling af det eksisterende system. Socialstyrelsen opfordrer it-leverandører, der har erfaring med overtagelse og videreudvikling af lignende systemer, til at byde på opgaven.

Fakta om systemet

  • VIAS er en webapplikation, som er designet løbende og er blevet iterativt udviklet.
  • VIAS er et mindre system på ca. 200.000 linjer kildekode, primært skrevet i programmeringssproget ”JAVA”.
  • VIAS driftsafvikles på en platform bestående af markedsudbredt standardprogrammel, herunder JBOSS, Windows og MSSQL.
  • VIAS har flere integrationer blandt andet til Navision Stat og Socialstyrelsens ESDH-system
  • VIAS har ca. 100 interne og 800 eksterne brugere.

Praktiske oplysninger

Der er tale om et offentligt udbud med forhandling, hvor Socialstyrelsen udvælger fire prækvalificerede tilbudsgivere. Beløbsrammen er 6.000.000 til 9.000.000 kroner i en periode på 48 måneder.

Ansøgningsfristen til prækvalifikationen er mandag d. 30. marts 2020 kl. 12.00.

Det samlede udbudsmateriale er at finde i det digitale udbudssystem EU-Supply, hvor også spørgsmål og svar vedr. udbuddet vil blive offentliggjort. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

Adgang til materialet i EU-Supply

Socialstyrelsen gennemfører mandag og tirsdag d. 16. - 17. marts datarum, hvor mulige tilbudsgivere kan se kildekoden. Interesserede virksomheder skal booke tid på forhånd, da der er et begrænset antal pladser. Læs mere om ”Datarum og bookingprocessen” på side 6 i udbudsbetingelserne.


Sidst opdateret 03/03 2020