Udbud: VISO-ydelser på voksenområdet

Socialstyrelsen udbyder sine VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet. Udbudsmaterialet til voksenområdet er nu tilgængeligt.

Socialstyrelsen udbyder fremadrettet alle VISO-leverandøraftaler. De første ydelser, der er udbudt, drejer sig om specialrådgivning og udredning på voksenområdet. Socialstyrelsen har desuden option på køb af vidensydelser. Ydelserne på voksenområdet er udbudt for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2022. Tilbudsfristen var 4. december 2017 kl. 12.

Læs mere om udbuddet på VISOs hjemmeside 

Udbudsmaterialet til voksenområdet er fortsat tilgængeligt i et digitalt udbudssystem.

Link til udbudsmateriale i det digitale udbudssystem

Udbudsmaterialet findes udelukkende i det digitale udbudssystem, og al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) sker via dette system. 

I forlængelse af offentliggørelsen har VISO afholdt et informationsmøde fredag den 3. november 2017 kl. 10-12 i kongres- og kulturhuset Odeon i Odense. Mødet blev livestreamet, så flere havde mulighed for at følge med. 

Læs mere om VISO og VISOs ydelser

Den udbudte rammeaftale på voksenområdet i VISO er opdelt i 15 målgrupper, hvor hver målgruppe udgør en delaftale. De 15 delaftaler er fordelt på seks områder:

  • Kommunikation og hjælpemidler samt mobilitet og hjælpemidler (2 delaftaler)
  • Hjerneskade (3 delaftaler)
  • Udviklingsforstyrrelse (2 delaftaler)
  • Udviklingshæmning (1 delaftale)
  • Psykiske vanskeligheder (2 delaftaler)
  • Senfølger efter seksuelle overgreb, vold i nære relationer, æresrelaterede konflikter, rocker-bandegrupperinger samt radikalisering (5 delaftaler)

Hvert område er yderligere opdelt i en række beslægtede målgruppeområder. Til hvert målgruppeområde er der oplistet en række kombinationsproblematikker. Det ønskes, at der indgås aftaler med flere tilbudsgivere pr. målgruppeområde.  

Man skal registreres i det digitale udbudssystem for at få adgang til udbudsmaterialet og afgive tilbud. Registrering kan ske via link til udbudsmaterialet. Det er gratis at oprette sig som bruger. En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud. Flere personer fra samme tilbudsgiver kan få adgang til udbudsopgaven. 

I udbudssystemet kan tilbudsgiveren herefter:

  • Orientere sig i Udbudsbetingelserne (inkl. bilag 1- 6) i forhold til, hvad opgaven indebærer.
  • Orientere sig i Udkast til VISO-rammekontrakt (inkl. bilag 1) i forhold til forpligtelserne som VISO-leverandør.
  • Orientere sig i Ydelsesbeskrivelsen tilhørende hvert af de seks områder (område 1-6).
  • Se spørgsmål til hvert målgruppeområde i det elektroniske spørgeskema. 

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vil foregå ved hjælp af spørgsmål/svar-funktionen i det digitale udbudssystem. Socialstyrelsen offentliggør desuden eventuelle rettelser og berigtigelser til udbudsmateriale via det digitale udbudssystem. 

Mercell yder vederlagsfrit vejledning om tekniske spørgsmål i forbindelse med tilbudsafgivelse. Hvis der opleves tekniske problemer med systemet, skal Mercell kontaktes på danmark@mercell.com eller på
tlf. 63 13 37 02.

Siden er opdateret og udvidet den 13. oktober 2017 med flere oplysninger om indholdet af udbuddet, link til digitalt udbudssystem m.v.

Sidst opdateret 24/04 2018