Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Tværgående områder > Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM

Socialstyrelsen ønsker at udbrede brugen af SØM til kommuner og andre relevante aktører. Derfor annonceres efter en leverandør, der kan stå for at udvikle et koncept for og varetage undervisning i modellen.

SØM er et beregningsværktøj i Excel til økonomiske analyser af sociale indsatser. SØM kan anvendes af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker de offentlige kasser over en kortere eller længere tidshorisont.

Modellen er især relevant for kommuner, men også for regioner, råd, fonde og NGO’er på socialområdet. Socialstyrelsen anvender også SØM i sit arbejde med at tilvejebringe og formidle viden om virksomme indsatser og metoder.

Fra januar 2018 bliver modellen offentlig tilgængelig på Socialstyrelsen.dk.

Den annoncerede opgave

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter:

1. Udarbejdelse af uddannelseskoncept, herunder planlægning af de praktiske rammer
2. Udarbejdelse af fagbeskrivelser og tilrettelæggelse af undervisning for forskellige målgrupper
3. Udarbejdelse af undervisningsmateriale inkl. cases
4. Undervisning
5. Evaluering af undervisning og undervisningsmateriale
6. Tæt koordinering med Socialstyrelsen.

En samlet løsning af opgaven forudsætter tæt koordinering med Socialstyrelsen. SØM videreudvikles sideløbende med uddannelsesforløbene og en tæt koordinering sikrer, at leverandøren løbende er opdateret på udviklingsarbejdet og giver input til udviklingsarbejdet.

Praktiske oplysninger

Der er afsat 800.000 kr. ex moms pr. år i årene 2018, 2019 og 2020 til opgaven.

Der holdes et fagligt informationsmøde for alle med interesse i introduktion til modellen den 20. november kl. 12.30-15.30 hos Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Mere information om fagligt informationsmøde om SØM 

Slides fra informationsmødet den 20. november 2017

Slides fra informationsmødet vil blive offentliggjort på denne side efter mødet.

Idet der er tale om et nyt – og for tilbudsgiver endnu ukendt – redskab, tilbyder Socialstyrelsen at give leverandøren to halve dages introkursus til modellen hurtigst muligt efter kontraktindgåelse.

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.
Spørgsmål sendes til .

Frist for aflevering af tilbud er 11. december 2017 kl. 12. Tilbud sendes til

Sidst opdateret 21/11 2017