Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: Viden om handicap og beskæftigelse

Udbud: Viden om handicap og beskæftigelse

Udbud: En ny platform skal give nem adgang til målrettet viden om handicap og beskæftigelse. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udarbejde, samle og strukturere viden til platformen om, hvordan personer med handicap bedst muligt støttes i arbejdslivet. Tilbudsfrist den 27. maj 2020.

Baggrund

I satspuljeaftalen for 2019 på beskæftigelsesområdet er der afsat midler til projektet Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse. Projektet skal resultere i en webbaseret platform med viden om specifikke handicap i forhold til beskæftigelse, som kan medvirke til, at flere personer med handicap får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Platformen skal være én let og overskuelig adgang til viden om fx funktionelle vanskeligheder og konkrete værktøjer, redskaber og indsatser, der kan understøtte, at personer med et specifikt handicap kommer i beskæftigelse. Som led i udvikling af platformen afdækkes desuden, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan understøtte, at personer med et specifikt handicap kommer i beskæftigelse og har et aktivt arbejdsliv.

Den udbudte opgave

Opgaven, som Socialstyrelsen ønsker løst, består i at udvikle, udarbejde, samle og strukturere viden om, hvordan personer med specifikke handicap bedst muligt støttes i arbejdslivet på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Denne viden skal bruges til et kommende hjemmeside (en vidensplatform). 

Viden til platformen udvikles for følgende fem handicapgrupper:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Udviklingshæmning
  • Autismespektrumforstyrrelser
  • Moderate/svære psykiske vanskeligheder
  • Synshandicap.

Målgrupperne for indholdet på vidensplatformen er såvel borgere med handicap og deres pårørende, private og offentlige arbejdspladser samt kommuner, herunder ledere og medarbejdere på jobcentre og i socialforvaltninger.

Opgaven består af to delopgaver:

  • Delopgave 1: Udarbejdelse, samling og strukturering af viden til vidensplatform om specifikke handicapgrupper og beskæftigelse
  • Delopgave 2: Udvikling og indsamling af viden om velfærdsteknologiske løsninger, herunder en foretage en kortlægning og analyse, et feltstudie samt udarbejdelse af en guide.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt kr. 3.100.000,- (ekskl. moms). 

Kontraktperioden løber fra juli 2020 til juni 2021.

Tilbudsfristen er 27. maj 2020.

Søg via EU-Supply´s digitale udbudssystem. 

Det samlede udbudsmateriale er at finde i det digitale udbudssystem "EU-Supply", hvor også spørgsmål og svar vedrørende udbuddet vil blive offentliggjort. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

Adgang til at søge via EU-supply

Sidst opdateret 29/04 2020