Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: Kursuskatalog for socialpsykiatrien

Udbud: Kursuskatalog for socialpsykiatrien

Udbud: Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle, afholde og administrere kurserne i Kursuskatalog for socialpsykiatrien for perioden 2020-2022. Kataloget er en kursussamling målrettet ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Tilbudsfristen er den 27. maj 2020.

Baggrund

Udbuddet er en del af det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, som skal bidrage til udvikling og omstilling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering. Det samlede initiativ skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien gennem seks delinitiativer, der indbyrdes supplerer hinanden. Det fælles afsæt for alle seks delinitiativer er at samle den aktuelt bedste viden, der findes på socialpsykiatriområdet, og gøre denne viden tilgængelig.

Læs mere om det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien 

Et af initiativerne er Kursuskatalog for socialpsykiatrien og det skal bestå af en række kurser - af forskellig karakter og omfang - som kommunerne kan rekvirere til efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere. Der skal desuden tilbydes rådgivning i strategisk kompetenceudvikling inden for socialpsykiatrien. Kurserne skal formidle aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer og skal desuden give de socialpsykiatriske tilbud mulighed for at udvikle egen praksis med udgangspunkt i denne viden.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af 11 delopgaver, der rummer udvikling, afholdelse og administration af kurserne samt rådgivning i strategisk kompetenceudvikling. Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør på hver delopgave. Den samme leverandør kan evt. byde på flere delopgaver.

 • Delopgave 1 - Recovery-orienteret rehabilitering
 • Delopgave 2 - Borgeren i centrum
 • Delopgave 3 - Sundhed hos borgeren
 • Delopgave 4 - Psykisk vanskeligheder og samtidig misbrug
 • Delopgave 5 - Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
 • Delopgave 6 - Helhed og sammenhæng i borgerens liv
 • Delopgave 7 - Borgerens progression og udvikling
 • Delopgave 8 - Frivillighed og samarbejde med civilsamfundet
 • Delopgave 9 - Fokus på uddannelse og beskæftigelse
 • Delopgave 10 - Strategisk rådgivning til ledelse vedr. kompetenceudvikling
 • Delopgave 11 - Kursusadministration

Det er kun muligt at byde på den samlede delopgave inklusiv samtlige kursustitler, der er indeholdt i opgaven.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 26,5 mio. kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra juni 2020 til december 2022.

Tilbudsfristen er d. 27. maj 2020 kl. 12.00

Søg via EU-Supply´s digitale udbudssystem. 

Adgang til at søge via EU-supply

Man skal logge sig på som bruger for at kunne se materialet. Hvis man ikke er oprettet som bruger, skal man gøre dette. Ved brug for teknisk assistance kontakt EU-Supply Support på telefon +45 70 20 80 14

Sidst opdateret 06/04 2020