Handicapområdet

Aktuelle udbud på handicapområdet.

Udbud: Faglige pejlemærker for øget kvalitet i den socialpædagogiske bistand

28/03 2019

Socialstyrelsen skal i samarbejde med en ekspertgruppe udvikle faglige pejlemærker for øget kvalitet i den socialpædagogiske bistand til mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig. Der udbydes en opgave med vidensafdækning, processtøtte og formidling af pejlemærkerne. Tilbudsfristen er den 3. maj 2019 kl. 12:00.

Udbud: Kvalitet på botilbud

28/03 2019

Socialstyrelsen skal i samarbejde med en arbejdsgruppe udarbejde et indsatskatalog for kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. Der udbydes i forbindelse hermed en opgave med at foretage et forskningsreview, kortlægge kerneelementer og lovende praksis, yde processtøtte til arbejdsgruppen samt udarbejde indsatskataloget. Tilbudsfristen er den 3. maj 2019 kl. 12:00.

Sidst opdateret 26/10 2018