Ledernetværk: Spørgsmål 7-11

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 7: Dokumentation af soliditetsgrad

Spørgsmål

I udbudsmaterialet afsnit 10 står følgende:

Tilbudsgiver i to ud af de seneste tre regnskabsår ikke har haft underskud.

Den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten skal forud for tildelingen fremsende følgende dokumentation: Uddrag af seneste årsregnskab som redegør for grundlagt for beregning af soliditetsgrad

Kravet er således at tilbudsgiver ikke må have haft underskud i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår, men nedenunder står der at det skal dokumenteres med et regnskab der redegør for soliditetsgraden. Hvad skal tilbudsgiver dokumentere: overskud i 2 ud af 3 år eller en positiv soliditetsgrad?

Svar

Der har sneget sig en fejl ind i udbudsmaterialet. Det vi gerne vil se fra vindende tilbudsgiver er de seneste tre års disponible årsregnskaber.

Spørgsmål 8: Betaling af honorar og kørsel

Spørgsmål

Vil leverandøren skulle betale honorar og kørsel til Socialstyrelsens, Ministeriets eller evt. KL medarbejdere i forbindelse med deres deltagelse og evt. oplæg på temadage eller netværksmøder?

Svar

Der skal ikke betales honorar og kørsel til hverken Socialstyrelsen, Ministeriet eller KL.

Spørgsmål 9: Retningslinjer for deltagerbetaling.

Spørgsmål

Er der nogen retningslinjer mht. om deltagerbetalingen knyttes til kommunen som helhed eller til deltagende personer?

Svar

Deltagerbetalingen skal være knyttet til den enkelte deltager.

Spørgsmål 10: KL's rolle

Spørgsmål

Som vi læser udbuddet er KL en af samarbejdspartnerne for den vindende part. Betyder det, at KL(K) ikke kan byde på opgaven, eller kan de byde på lige fod med alle andre.

Svar

Kommunernes Landsorganisation (KL) skal i selve opgaveløsningen af leverandøren involveres i udviklingen og gennemførelsen af ledernetværket. KL har ikke deltaget i udarbejdelse af udbudsmaterialet og har på ingen måde deltaget i udbudsforretningen. KL kan derfor byde på opgaven på lige fod med andre tilbudsgivere.

Spørgsmål 11: Er mellemrum medregnet i tegn

Spørgsmål

Er de 25 sider á 2.400 tegn inkl. mellemrum eller ekskl. mellemrum?

Svar 

De 25 sider á 2.400 tegn er inklusiv mellemrum. 

Sidst opdateret 23/01 2018