Ledernetværk: Spørgsmål 1-6

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1: Henvisning til hjemmeside

Spørgsmål:

I Udbudsbekendtgørelsen henvises der i del 1 under punktet ” Internetadresse for køberprofilen” til følgende hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/projekt-udbredelse-af-behandlingsmodeller-til-unge-med-misbrug , der vedrører behandlingstilbud til unge med stofmisbrug. Har dette nogen relevans for udbuddet om ledernetværk på børn og unge-området?

Svar:

Nej, det har ingen relevans. Det er en fejl, at der henvises til hjemmesiden. Feltet skulle have været tomt.

Spørgsmål 2: Problemer med ESPD fil

Spørgsmål

Vi har problemer med at åbne ESPD (xml) filen. Når vi skal vælge "gem link som" har vi kun mulighed for at vælge "gem link som destination". Når vi vælger denne mulighed, åbnes et meget uforståelig dokument med masser af koder. Hvad gør vi?

Svar:

ESPD burde kunne indlæses i de elektroniske formularer af ESPD, som bl.a. er til rådighed på EU kommissionens hjemmeside.:

Link til EU kommissionens hjemmeside til udfyldelse af ESPD (åbner nyt vindue)

Udfyldelse af ESPD er beskrevet i vejledningen fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, som findes på hjemmesiden sammen med udbudsmaterialet.

Spørgsmål 3: Hvad tæller med i sideantallet

Spørgsmål

Vi har set flere tilbud, hvor forside, indholdsfortegnelse, bilagsfortegnelse og forord ikke tæller med i antallet af sider. Tæller forside, indholdsfortegnelse, bilagsfortegnelse og forord med i det samlede antal sider på 25?

Svar

Forside, indholdsfortegnelse og bilagsfortegnelse tæller ikke med i de 25 sider. Forord vil derimod tælle med

Spørgsmål 4: Adgang til evalueringer

Der er modtaget flere spørgsmål til dette emne.

Spørgsmål

Er det muligt at få adgang til eventuelle evalueringer af det nuværende ledernetværk som baggrund for udarbejdelsen af tilbuddet?

Svar

Der er blevet foretaget en generel evaluering af de første fem ledernetværksrunder.

Evalueringen kan hentes her (Word)

Det kan derudover oplyses, at der for hvert ledernetværksmøde er foretaget en specifik evaluering af det enkelte oplæg og af den enkelte oplægsholder.

Spørgsmål 5: Tildelingskriterier

Spørgsmål

Det fremgår af udbudsmaterialet afsnit 11, at det er et tildelingskriterie at tilbudsgiver har viden og erfaring med at drive levernetværk generelt og specifikt på området for udsatte børn og unge.
I hvilket omfang tæller det positivt i dette tildelingskriterium, at det specifikt er ledernetværk på børn og ungeområdet, som tilbudsgiver har erfaring med?

Svar

Det tæller både positivt, at tilbudsgiver har viden og erfaring med ledernetværk generelt og at tilbudsgiver har viden og erfaring med ledernetværk specifikt på området for udsatte børn og unge. For at opnå vurderingen: ”Den tilbudte løsning opfylder i særdeles høj grad eller fuldt ud indholdet af delkriteriet – 4 point”, er det en forudsætning, at der er såvel generel som specifik erfaring. Vurderingen vil derudover afhænge af omfanget af den viden og den erfaring som tilbudsgiver tilbyder.

Spørgsmål 6: Tildelingskriterier

Spørgsmål

I forlængelse af spørgsmål 5: Hvilke andre ledernetværk på børn og ungeområdet end det eksisterende ledernetværk, anser Socialstyrelsen som kvalificerende og relevant ift. dette tildelingskriterium?

Svar

Som udgangspunkt vil alle ledernetværk, der omfatter ledere, som beskæftiger sig med udsatte børn og unge være relevante i forhold til den del af kriteriet, der vedrører specifikt på udsatte børn og unge-området. Kun i tilfælde, hvor ledernetværket er af yderst begrænset omfang eller hvis relevansen ift. udsatte børn og unge er beskeden, vil det ikke blive anset som specifik viden og erfaring. Medmindre ledernetværket er af yderst begrænset omfang, vil viden og erfaring med et ledernetværk, der ikke anses for at være specifik på børn og unge-området, i stedet tælle som generel viden og erfaring.

Sidst opdateret 14/06 2018