Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Videreførelse og videreudvikling af det kommunale netværk på familieplejeområdet 2019-21

Udbud: Videreførelse og videreudvikling af det kommunale netværk på familieplejeområdet 2019-21

Den udbudte opgave består af at planlægge, afholde og løbende evaluere og tilpasse det kommunale netværk på familieplejeområdet i perioden 2019-21. Tilbudsfristen er 27. maj 2019 kl. 12.

Baggrund

I satspuljeaftalen for 2018 blev det, med initiativet ’Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn’, besluttet, at videreføre det kommunale netværk på plejefamilieområdet som:

  • Implementeringskanal for lovændringer på plejefamilieområdet.
  • Kanal for udbredelse af viden på plejefamilieområdet.
  • Forum for kommunal videndeling og erfaringsudveksling.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave omfatter:

  • Etablering og varetagelse af fire regionalt baserede netværk.
  • Planlægning og afholdelse af seks runder regionale netværksmøder og to nationale seminarer.
  • Understøttelse af deltagernes videndeling med henblik på videre implementering i deres egen kommune.
  • Løbende evaluering og tilpasning af netværket og de planlagte aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et EU-udbud.

Projektperioden er fra kontraktindgåelse til 31. december 2021.

Tilbudsrammen er 5.190.000 kr. eksklusiv moms.

Tilbudsfristen er mandag den 27. maj 2019 kl. 12.00.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i Mercells digitale udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til udbudsmaterialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Gå til udbudsmaterialet i Mercells udbudssystem

Sidst opdateret 26/04 2019