Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Vidensafdækning i UIP på børne- og ungeområdet

Udbud: Vidensafdækning i UIP på børne- og ungeområdet

Der skal udarbejdes en vidensafdækning, dels af tværgående indsatser omkring udsatte familier, dels af overgange i forbindelse med ungdomsuddannelser for unge med handicap. Socialstyrelsen udbyder opgaven i regi af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Opgaven udbydes på rammeaftalens delaftale 2. Tilbudsfrist: 30. august 2019.

I efteråret 2018 blev Udviklings- og investeringsprogrammet på området for udsatte børn og unge og børn og unge med handicap vedtaget. Programmet har til formål at understøtte en vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som efterspørges i kommunerne. Der udbydes nu en vidensafdækning inden for to specifikke temaer.

Vidensafdækningen skal for hvert af de to temaer give Socialstyrelsen grundlag for at vurdere, om der evt. kan igangsættes ét eller flere projekter i regi af Udviklings- og investeringsprogrammet med afsæt i Strategi for Udvikling af Sociale Indsatser (SUSI). Endvidere skal den indsamlede viden formidles til kommuner og andre interesserede aktører på socialområdet på Socialstyrelsens hjemmeside.

Den udbudte opgave

Udbuddet består af to delopgaver:

a) Tværgående indsatser omkring udsatte familier

b) Overgange i forbindelse med ungdomsuddannelser for unge med handicap.

Vidensafdækningen skal afdække og beskrive relevante karakteristika hos målgrupperne såvel som relevant viden og lovende praksis fra ind- og udland. Socialstyrelsen ønsker, at der beskrives og vægtes de metodiske og analytiske redskaber, som tilbudsgiver vurderer er mest anvendelige i forhold til at afdække den ønskede viden på området.

Udbuddet har form af ét samlet udbud. Tilbudsgiver har mulighed for at benytte underleverandør til at løse dele af opgaven.

Praktiske oplysninger

Vidensafdæknngen udbydes på rammeaftalens delaftale 2.

Den samlede beløbsramme er på i alt maks. 1.400.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra september 2019 – marts 2020.

Tilbudsfristen er fredag d. 30. august 2019 kl. 23.59.

Der forventes kontraktindgåelse september 2019.

Søg via EU-Supplys digitale udbudssystem her

Man skal logge sig på som bruger for at kunne se materialet. EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Sidst opdateret 14/08 2019