Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer

Udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer

MOVE skal udvikles og evalueres som metode til gruppebehandling i den sociale, ambulante stofmisbrugsbehandling af unge. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfrist: 30. april 2019 kl. 12.00.

MOVE anvendes på nuværende tidspunkt til individuel stofmisbrugsbehandling  af unge (15-25 år). Formålet med dette udbud er at udvikle og tilpasse metoden til gruppebaseret, ambulant stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud.

Initiativet er en del af den aftale, som satspuljepartierne har indgået om at afsætte midler til Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet i 2019-21.

MOVE-metoden udspringer af ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’, der var en del af udspillet ’Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen’ (Stofmisbrugspakken) fra 2012, som netop er afsluttet. Center for Rusmiddelforskning effektevaluerede fire behandlingsmetoder, og MOVE viste bemærkelsesværdigt gode resultater.

Læs mere om MOVE

Den udbudte opgave

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, som kan modne MOVE til gruppebehandling af unge i ambulant stofmisbrugsbehandling og evaluere en pilottest af metoden i 4-6 kommuner. Det indebærer at udvikle og beskrive, hvordan MOVE kan bruges i gruppebaseret behandling og at evaluere den udviklede metodes resultater, implementering og økonomi.

Opgaven består af to delopgaver:

  • Delopgave 1: Modning og metodebeskrivelse af MOVE til gruppebehandling
  • Delopgave 2: Evaluering af MOVE som gruppebehandling for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Succeskriterierne er, at

  • Metoden er færdigudviklet og beskrevet
  • Metoden er succesfuldt implementeret i stofmisbrugsbehandlingen i projektkommunerne
  • Metoden har vist lovende resultater under pilottestningen
  • Metoden er realistisk for kommunerne at anvende ud fra et praktisk, fagligt og økonomisk perspektiv

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Den samlede beløbsramme er på i alt 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra juni 2019 til 31. december 2021.

Tilbudsfristen er d. 30. april 2019 kl. 12.00.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i Mercells digitale udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til udbudsmaterialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Adgang til at søge via Mercells udbudssystem

Sidst opdateret 04/04 2019