Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Kursuskatalog til forebyggelse og styrket indsats mod hjemløshed

Udbud: Kursuskatalog til forebyggelse og styrket indsats mod hjemløshed

Udbud om kursuskatalog til forebyggelse og styrket indsats mod hjemløshed omhandler kompetenceudviklingskurser målrettet kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med borgere i risiko for eller i hjemløshed. Socialstyrelsen udbyder kurserne for perioden 2019 – 2021. Tilbudsfrist: 5. september 2019.

Baggrund

Formålet med kurserne er at styrke en vidensbaseret praksis, medvirke til fælles vidensgrundlag, systematik og sprog på tværs af kommunale forvaltninger, aktører og fagområder samt skærpe fokus på kommunernes opsporing og den tidlige forebyggelse af hjemløshed samt på målgruppen unge med deres særlige udfordringer og problematikker.

Den udbudte opgave

Udbuddet består af 12 delopgaver:

 • Opgave 1: Videnskursus i opsporing og forebyggelse
 • Opgave 2: Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn
 • Opgave 3: Metodekursus i familiemægling og netværk
 • Opgave 4: Metodekursus i samarbejdsmodellen
 • Opgave 5: Videnskursus i netværk og social inklusion
 • Opgave 6: Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed
 • Opgave 7: Metodekursus i traumer og hjemløshed
 • Opgave 8: Metodekursus i bostøttemetoden CTI
 • Opgave 9: Metodekursus i bostøttemetoden ICM
 • Opgave 10: Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM
 • Opgave 11: Ledermodul til metodekurser
 • Opgave 12: Kursusadministration

Udbuddet har form af ét samlet udbud, hvor tilbudsgiver har ansvaret med mulighed for at benytte underleverandør til at løse dele af opgaven.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt maks. 6.630.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra oktober 2019 – december 2021.

Tilbudsfristen er den 5. september 2019 kl. 23.59.

Der forventes kontraktindgåelse oktober 2019.

Søg via EU-Supplys digitale udbudssystem her

Man skal logge sig på som bruger for at kunne se materialet. Hvis man ikke er oprettet som bruger, skal man gøre dette. Ved brug for teknisk assistance kontakt EU-Supply Support på telefon +45 70 20 80 14

Sidst opdateret 11/07 2019