Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Kompetenceudvikling i metoden MOVE – stofmisbrugsbehandling til unge

Udbud: Kompetenceudvikling i metoden MOVE – stofmisbrugsbehandling til unge

MOVE er en metode til behandling af unge i alderen 15 til 25 år med rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen udbyder en opgave med at kompetenceudvikle medarbejdere i den kommunale stofmisbrugsbehandling i metoden. Tilbudsfrist: 1. maj 2019 kl. 12.00.

Socialstyrelsen udbreder i 2019-21 MOVE som individuel stofmisbrugsbehandling til 12-15 kommuner. I samme periode udvikler Socialstyrelsen i samarbejde med 4-6 projektkommuner metoden, så den kan anvendes i gruppebaserede tilbud.

Initiativerne er en del af den aftale, som satspuljepartierne har indgået om at afsætte midler til Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet i 2019-2021.

Som en del af de to initiativer skal medarbejdere i den kommunale stofmisbrugsbehandling kompetenceudvikles i metoden MOVE som individuel behandling og som gruppebehandling.

Formålet er at:

  1. sikre den bedst mulige implementering af MOVE som individuel behandling i de kommuner, hvor MOVE udbredes
  2. sikre den bedst mulige udvikling og implementering af MOVE som gruppebehandling i de kommuner, hvor MOVE udvikles.

MOVE-metoden udspringer af ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’, der var en del af udspillet ’Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen’ (Stofmisbrugspakken) fra 2012, som netop er afsluttet. Center for Rusmiddelforskning effektevaluerede fire behandlingsmetoder, og MOVE viste bemærkelsesværdigt gode resultater.

Læs mere om MOVE

Den udbudte opgave

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, som kan udvikle og gennemføre kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere og ledere i MOVE.

Opgaven består af to delopgaver med dertilhørende underopgaver

  • Delopgave 1: Kompetenceudvikling af medarbejdere i metoden MOVE til individuel behandling
  • Delopgave 2: Kompetenceudvikling af medarbejdere i metoden MOVE til gruppebehandling.

Kompetenceudviklingen skal indeholde medarbejdernes brug af de terapeutiske metoder ’Den motiverende samtale’ og kognitiv adfærdsterapi i kombination med en række strukturelle elementer, herunder Ung-Map-udredning, gavekort ved fremmøde, påmindelses sms’er, behandlingsplan, trivsels- og effektmonitorering, skriftlig status, opfølgningsbehandling og systematisk målarbejde.

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der kan understøtte en langsigtet forankring af kompetenceudvikling i MOVE som individuel behandling og som gruppebehandling.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt light-udbud.

Den samlede beløbsramme er på i alt 5.000.000 kr. ekskl. moms, hvoraf 3.500.000 kr. og 1.500.000 kr. er afsat til hhv. udbredelsesprojektet og modningsprojektet.

Kontraktperioden løber fra medio juni 2019 til den 31. december 2021.

Tilbudsfristen er d. 1. maj 2019 kl. 12.00.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i Mercells digitale udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til udbudsmaterialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Adgang til at søge via Mercells udbudssystem

Sidst opdateret 02/04 2019