Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Implementeringsstøtte og evaluering af samarbejdsmodeller mellem anbringelsessteder

Udbud: Implementeringsstøtte og evaluering af samarbejdsmodeller mellem anbringelsessteder

Der skal udvikles modeller for samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at yde implementeringsstøtte til de deltagende kommuner og evaluere samarbejdsmodellerne.

Et nyt initiativ skal understøtte samarbejder mellem anbringelsessteder. Formålet er at plejefamilier med behandlingskrævende plejebørn får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner og/eller opholdssteder.

I projektet skal der udvikles modeller for et sådant samarbejde. Det forventes, at 4-5 kommuner vil modtage midler fra den udmeldte ansøgningspulje til etablering af samarbejdsmodellerne.

I projektperioden skal samarbejdsmodellerne modnes og kvalificeres. Der skal indsamles viden om gode modeller for samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder, der kan give inspiration til andre kommuner.

Socialstyrelsen udbyder nu opgaven med at yde implementeringsstøtte til projektkommunerne og evaluere samarbejdsmodellerne.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af de to sammenhængende delopgaver:

Delopgave 1: Yde støtte til implementering af samarbejdsmodeller i kommunerne, herunder bidrage til løbende og varigt implementeringsfokus samt kvalificering og justering af de samarbejdsmodeller, som skal modnes i projektperioden.

Delopgave 2: Evaluere samarbejdsmodellerne, herunder samle op på væsentlige implementeringserfaringer, projektets foreløbige resultater og de økonomiske omkostninger ved etablering af samarbejdsmodellerne.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et EU-udbud med mulighed for forhandling. Der vil blive prækvalificeret tre ansøgere, som Socialstyrelsen efterfølgende kan indkalde til forhandlingsmøder.

Beløbsrammen er på i alt 3.400.000 kr. eksklusive moms; heraf afsættes der 1.400.000 kr. eksklusive moms (1.750.000 kr. inklusive moms) til kvalificering og implementering af samarbejdsmodellerne. Derudover er der afsat 2.000.000 kr. eksklusive moms (2.500.000 kr. inklusive moms) til evalueringen af projektet og formidling af projektets resultater.

Projektperioden løber fra januar 2019 til december 2021.

Frister i forbindelse med udbuddet:

  1. Frist for ansøgning om prækvalifikation: Den 13. september 2018. 
  2. Frist for afgivelse af det indledende tilbud for de prækvalificerede ansøgere: Den 17. oktober 2018. 
  3. Forventet afholdelse af evt. forhandlingsmøder: Den 7. november 2018. 
  4. Forventet frist for indsendelse af det endelige tilbud: Den 21. november 2018. 
  5. Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse: Den 19. december 2018.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet og ansøgningspuljen.

Oplysninger om ansøgningspuljen er tilgængeligt her

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i Mercells digitale udbudssystem

For at få adgang til udbudsmaterialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til udbudsmaterialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Informationsmøde om udbuddet

Socialstyrelsen afholdte den 28. august 2018 et informationsmøde, hvor potentielle tilbudsgivere havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål til opgaven. 

Oplysninger fra informationsmødet: 

Dagsordenen for informationsmødet og oplæg fra dagen

Spørgsmål og svar fra informationsmødet

Sidst opdateret 10/09 2018