Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Evaluering af mentaliseringsbaserede indsatser

Udbud: Evaluering af mentaliseringsbaserede indsatser

De tre indsatser mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden implementeres på døgninstitutioner og opholdssteder med henblik på at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet samt yde implementeringsstøtte og hhv. modne og afprøve de tre indsatser på i alt 15-20 anbringelsessteder. Tilbudsfristen er d. 23. november 2017.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet: ”Mentalisering i arbejdet med anbragte børn og unge”

Formålet med projektet er at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevner. Dette sker ved at implementere tre udvalgte mentaliseringsbaserede indsatser på 15-20 anbringelsessteder.

Indsatserne, der implementeres er: Mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden. I projektperioden skal der genereres viden om de konkrete indsatser, således at indsatserne ved projektets afslutning er modnet og afprøvet i en sådan grad, at det er muligt at vurdere indsatsernes faglige potentiale og hvorvidt de styrker anbragte unges mentaliseringsevne. Der er afsat en pulje på 14 mio. kr. til at kommunale, regionale og private anbringelsessteder kan medvirke i projektet.
Socialstyrelsen er overordnet projektansvarlig ift. initiativets aktører.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af tre delopgaver:

Delopgave A

  • Evaluering af modning af mindfulness baseret på mentaliseringsbaserede elementer.
  • Implementeringsstøtte ved modning af mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer.

Delopgave B

  • Evaluering af afprøvning af Robusthed.dk og af Mentaliseringsguiden.
  • Implementeringsstøtte ved afprøvning af Robusthed.dk og af Mentaliseringsguiden.

Delopgave C

  • Omkostningsvurderinger af de tre indsatser; mindfulness baseret på mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som offentligt udbud med forhandling i henhold til udbudsloven.
Beløbsrammen er på 5.700.000 kr. ekskl. moms (7.125.000 kr. inkl. moms). Heraf er 1.500.000 kr. ekskl. moms (1.875.000 kr. inkl. moms) afsat til implementeringsstøtte.

Projektperioden løber fra december 2017 til december 2020.

Der er frist for afgivelse af tilbud den 23. november 2017 kl. 12.00

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden i anonymiseret form. Spørgsmål sendes til .

Udbudsmateriale: 

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1

Spørgsmål:

Kan et anbringelsessted, som søger og tildeles midler fra ansøgningspuljen, samtidig afgive tilbud vedrørende Socialstyrelsen udbudte evalueringsopgave ”Evaluering af projektet styrkelse af Børn og Unges Mentaliseringsevne, Handlekraft og Sociale Færdigheder”?

Svar:

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet samt yde implementeringsstøtte herunder hhv. modne og afprøve de tre indsatser på i alt 15-20 anbringelsessteder. Dvs. at evaluator skal yde implementeringsstøtte og evaluere alle tre indsatser på samtlige anbringelsessteder, som indgår i projektet.

For så vidt muligt at undgå eventuelle bias i evalueringen ønsker Socialstyrelsen at kunne sondre mellem evaluator og ansøger, i form af anbringelsessteder. Socialstyrelsen mener således, at det vil kunne føre til bias i evalueringsopgaven, hvis et anbringelsessted skal evaluere en indsats, som de selv er i gang med at modne eller afprøve.

Tidsfristen for at afgive tilbud på udbudte evalueringsopgave ligger før offentliggørelse af tildeling af midler til anbringelsesstederne fra ansøgningspuljen til Styrkelse af Børn og Unges Mentaliseringsevne, Handlekraft og Sociale Færdigheder. Et anbringelsessted vil derfor kunne afgive et tilbud med to mulige udfald:

  • Anbringelsesstedet tildeles midler fra ansøgningspuljen og evalueringstilbuddet frafalder. 

  • Anbringelsesstedet tildeles ikke midler fra ansøgningspuljen og anbringelsesstedets tilbud på evalueringsopgaven tages i betragtning, og vurderes ud fra de beskrevne kriterier. Information om evalueringsopgaven findes herover.

Spørgsmål 2

Spørgsmål:

Udbudsbekendtgørelsens nummer og nummeret i ESPD'en svarer ikke overens. 

Svar: 

Der er uploadet ny ESPD. 

Sidst opdateret 16/11 2017