Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Evaluering af mentaliseringsbaserede indsatser

Udbud: Evaluering af mentaliseringsbaserede indsatser

De tre indsatser mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden implementeres på døgninstitutioner og opholdssteder med henblik på at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet samt yde implementeringsstøtte og hhv. modne og afprøve de tre indsatser på i alt 15-20 anbringelsessteder. Tilbudsfristen er d. 23. november 2017.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet: ”Mentalisering i arbejdet med anbragte børn og unge”

Formålet med projektet er at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevner. Dette sker ved at implementere tre udvalgte mentaliseringsbaserede indsatser på 15-20 anbringelsessteder.

Indsatserne, der implementeres er: Mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden. I projektperioden skal der genereres viden om de konkrete indsatser, således at indsatserne ved projektets afslutning er modnet og afprøvet i en sådan grad, at det er muligt at vurdere indsatsernes faglige potentiale og hvorvidt de styrker anbragte unges mentaliseringsevne. Der er afsat en pulje på 14 mio. kr. til at kommunale, regionale og private anbringelsessteder kan medvirke i projektet.
Socialstyrelsen er overordnet projektansvarlig ift. initiativets aktører.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af tre delopgaver:

Delopgave A

  • Evaluering af modning af mindfulness baseret på mentaliseringsbaserede elementer.
  • Implementeringsstøtte ved modning af mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer.

Delopgave B

  • Evaluering af afprøvning af Robusthed.dk og af Mentaliseringsguiden.
  • Implementeringsstøtte ved afprøvning af Robusthed.dk og af Mentaliseringsguiden.

Delopgave C

  • Omkostningsvurderinger af de tre indsatser; mindfulness baseret på mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som offentligt udbud med forhandling i henhold til udbudsloven.
Beløbsrammen er på 5.700.000 kr. ekskl. moms (7.125.000 kr. inkl. moms). Heraf er 1.500.000 kr. ekskl. moms (1.875.000 kr. inkl. moms) afsat til implementeringsstøtte.

Projektperioden løber fra december 2017 til december 2020.

Der er frist for afgivelse af tilbud den 23. november 2017 kl. 12.00

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden i anonymiseret form. Spørgsmål sendes til .

Udbudsmateriale: 

Sidst opdateret 13/10 2017