Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

Udbud: Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

Socialstyrelsen udbyder en evalueringsopgave i forbindelse med den danske afprøvning af behandlingsprogrammet MultifunC. Tilbudsfristen er mandag den 19. marts 2018.

MultifunC er et intensivt behandlingsprogram for unge i alderen 14-18 år, som er i meget svære adfærdsvanskeligheder, har et højt risikoniveau for at begå (yderligere) kriminalitet, og som typisk står overfor en anbringelse. Programmet er udviklet i Norge og blev implementeret på to institutioner i Danmark i perioden 2011-2015. SFI (nu VIVE) har løbende fulgt implementeringen af programmet og udgav i december 2016 en afsluttende implementeringsrapport. På nuværende tidspunkt er der én MultifunC-institution tilbage, MultifunC Midtjylland. Formålet med dette udbud er at iværksætte en evaluering, som dokumenterer de fremadrettede resultater af behandlingen på MultifunC Midtjylland.

Den udbudte opgave

Det overordnede mål med MultifunC-behandling er at reducere risikofaktorerne for kriminalitet hos den unge i en sådan grad, at den kriminelle adfærd aftager og med tiden stopper. Formålet med evalueringen er at bidrage med viden om, hvordan MultifunC virker i forhold til dette mål. Herudover ønskes viden om hvordan MultifunC opleves af de involverede parter samt viden om, hvad det koster at udføre MultifunC-behandling stillet i forhold til de resultater, behandlingen giver.

Tilbudsgiver skal konkret løse følgende 3 delopgaver:

  • En effektmåling (baseret på kvantitative og evt. kvalitative data) der bidrager med viden om, hvorvidt den unges risikoniveau for kriminalitet mindskes efter MultifunC-behandling.
  • En kvalitativ undersøgelse (evt. suppleret med kvantitative data) der undersøger oplevelsen af MultifunC-behandling belyst fra forskellige perspektiver.
  • En økonomisk analyse der bidrager med viden om omkostningerne ved et MultifunC-forløb sammenholdt med behandlingens resultater og, hvis muligt, sammenholdt med andre anbringelsesforløb for en lignende målgruppe.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der er tale om en lille målgruppe - undersøgelsespopulationen vil udgøre omkring 20 unge.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Der er tale om et åbent udbud, hvor der ikke på forhånd er fastsat en beløbsramme.
Opgaven skal løses i perioden fra senest 1. juni 2018 til 1. juni 2022.

Frist for indgivelse af tilbud er mandag den 19. marts kl. 12.00.

Spørgsmål til udbuddet sendes til:

Tilbuddet sendes til:

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Udbudsmateriale (pdf)

Kontraktudkast (pdf)

ESPD (html) (højreklik på linket og vælg ”gem link som” for at hente filen)

Vejledning til udfyldelse af ESPD (pdf)

 

Sidst opdateret 03/07 2018