Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2019-2022

Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2019-2022

Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2019-2022 Børnekataloget er en kursussamling målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på området udsatte børn og unge. Socialstyrelsen udbyder katalogets kurser og administration for perioden 2019-2022. Tilbudsfrist: 7. februar 2019

Formålet med Børnekataloget er at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne for udsatte børn og unge. Børnekataloget skal bestå af en række kurser - af forskellig karakter og omfang - som kommunerne kan rekvirere til efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere.

Det er kursusadministrator, der i samarbejde med en række kursusleverandører skal udbyde de enkelte kursusforløb for Socialstyrelsen. Socialstyrelsen udbyder nu disse opgaver for perioden 2019-2022.

I perioden 2019-2022 skal Børnekataloget rumme 23 kursustitler fordelt på tre typer kurser med forskelligt indhold og sigte. En del af kurserne har fokus på problemstillinger og sagsgange i praksis, fx den tidlige og forebyggende indsats (praksiskurser). Andre kurser tilbyder konkret viden om relevante temaer, fx børn som pårørende (videnskurser), mens den tredje og sidste type kurser introducerer til brugen af de socialfaglige metoder ICS og udredningsværktøjet (metodekurser).

Læs mere om det eksisterende Børnekatalog. 

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af ni delopgaver, der rummer udvikling, afholdelse og administration af kursusforløbene. Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør på hver delopgave, men samme leverandør har mulighed for at byde på flere delopgaver.

Beløbsrammen for delopgaverne er:

  • Delopgave 1 – Kurser om opsporing, forebyggelse og tidlig indsats: 8.956.000 kr. ekskl. moms.
  • Delopgave 2 – Kurser om faglig udredning og opfølgning: 7.828.000 kr. ekskl. moms.
  • Delopgave 3 – Kurser om inddragelse i sagsbehandlingen: 8.888.000 kr. ekskl. moms
  • Delopgave 4 – Kurser om indsatser: 7.828.000 kr. ekskl. moms
  • Delopgave 5 – Kurser om grundlæggende sagsbehandling: 4.872.000 kr. ekskl. moms
  • Delopgave 6 – Kurser om ICS: 8.000.000 kr. ekskl. moms
  • Delopgave 7 – Kurser om børn og unge med funktionsnedsættelser: 4.289.000 kr. ekskl. moms
  • Delopgave 8 – Kurser om udvalgte målgrupper: 2.256.000 kr. ekskl. moms
  • Delopgave 9 – Kursusadministration: 7.000.000 kr. ekskl. moms

Det er kun muligt at byde på den samlede delopgave inklusiv samtlige kursustitler, der er indeholdt i opgaven.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 59.917.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra marts 2019 til december 2022.

Tilbudsfristen er d. 7. februar 2019 kl. 23.59 /NB! Ændret tilbudsfrist)

Der skal søges via Mercells digitale udbudssystem. 

Siden er opdateret 4. februar med oplysning om ændret tilbudsfrist

Sidst opdateret 04/02 2019