Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Genudmelding af udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer

Genudmelding af udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer

MOVE skal udvikles og evalueres som metode til gruppebehandling i den sociale, ambulante stofmisbrugsbehandling af unge. Socialstyrelsen genudbyder opgaven. Tilbudsfrist: 20. november 2019.

MOVE anvendes på nuværende tidspunkt til individuel stofmisbrugsbehandling af unge i alderen 15 – 25 år og har vist bemærkelsesværdigt gode resultater.

Formålet med dette udbud er at udvikle og tilpasse metoden til gruppebaseret, ambulant stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud. Der er tale om et genudbud.

Initiativet er en del af den aftale, som satspuljepartierne har indgået om at afsætte midler til Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet i 2019-22.

MOVE-metoden udspringer af ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’, der var en del af udspillet ’Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen’ (Stofmisbrugspakken) fra 2012, som er afsluttet. Center for Rusmiddelforskning effektevaluerede fire behandlingsmetoder, og MOVE viste bemærkelsesværdigt gode resultater.

Læs mere om MOVE 

Den udbudte opgave

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, som kan modne MOVE til gruppebehandling af unge i ambulant stofmisbrugsbehandling og evaluere en pilottest af metoden i 4-6 kommuner. Det indebærer at udvikle og beskrive, hvordan MOVE kan bruges i gruppebaseret behandling og at evaluere den udviklede metodes resultater, implementering og økonomi.

Opgaven består af to delopgaver:

  • Delopgave 1: Modning og metodebeskrivelse af MOVE til gruppebehandling
  • Delopgave 2: Evaluering af MOVE som gruppebehandling for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Succeskriterierne er, at

  • Metoden er færdigudviklet og beskrevet
  • Metoden er succesfuldt implementeret i stofmisbrugsbehandlingen i projektkommunerne
  • Metoden har vist lovende resultater under pilottestningen
  • Metoden er realistisk for kommunerne at anvende ud fra et praktisk, fagligt og økonomisk perspektiv.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Den samlede beløbsramme er på i alt 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra januar 2020 til juni 2021.

Tilbudsfristen er d. 20. november 2019.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i EU-supplys digitale udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til udbudsmaterialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Adgang til at søge via EU-Supply.

Sidst opdateret 14/10 2019