Udbud og annonceringer

Udbud: National enhed mod vold i nære relationer

08/02 2017

En ny national enhed mod vold i nære relationer skal varetage både borgerrettede tilbud og vidensopgaver. Socialstyrelsen og Ligestillingsafdelingen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er d. 13. marts 2017.

Informationsmødet om: National enhed mod vold i nære relationer

03/02 2017

Der skal etableres en national enhed mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen afholdt forud for offentliggørelsen af udbuddet et informationsmøde 24. januar. Se oplæg og referat fra mødet.

Udbud: Kompetenceudvikling i ADHD inden for familieprogrammerne De Utrolige År og Parent Management Training Oregon

31/01 2017

Terapeuter, som arbejder inden for familieprogrammerne De Utrolige År og Parent Mangagement Training Oregon, skal tilbydes kompetenceudvikling i ADHD. Socialstyrelsen foretager en tilbudsindhentning i forhold til udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af fem kurser om ADHD. Tilbudsfristen er den 27. februar 2017 kl. 12.00.

Udbud: Dokumentation af lovende praksis på børne- og ungeområdet

24/11 2016

Der er begrænset viden om effekten mange sociale indsatser målrettet børn og unge. Den enkelte kommune kan have stor erfaring med, hvad der viser tegn på at have god virkning for borgerne, men det er sjældent, at den viden kvalificeres, beskrives og evalueres. Et nyt initiativ har til formål at dokumentere nogle af disse lovende sociale praksisser. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at processtøtte og evaluere projektet. Tilbudsfristen er 22. december 2016.

Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

11/10 2016

Unge anbragte, der har et misbrug, skal tilbydes forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV). Der skal etableres kompetenceudvikling i PAV og implementeringsstøtte til anbringelsessteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Udbud: Kompetenceudvikling i behandling af misbrug blandt unge

10/10 2016

Unge med misbrug skal tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at etablere kompetenceudviklingsforløb i disse elementer.

Udbud: Evaluering af Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug

24/08 2016

Unge med misbrug tilbydes behandling via afprøvede behandlingsmodeller. Evalueringen af den videre udbredelse af de afprøvede metoder udbydes nu af Socialstyrelsen. Tilbudsfristen er 3. oktober 2016.

Tværgående udbud

16/04 2015

Aktuelle tværgående udbud, herunder også udbud på rammeaftalen for indkøb af konsulentydelser.

Sidst opdateret 01/03 2016