Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer

Udbud og annonceringer

Genudmelding af udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer

MOVE skal udvikles og evalueres som metode til gruppebehandling i den sociale, ambulante stofmisbrugsbehandling af unge. Socialstyrelsen genudbyder opgaven. Tilbudsfrist: 20. november 2019.

Genudmelding af udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer - Læs mere

Udbud: VISO-ydelser på børn, unge og specialundervisningsområdet

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på børn, unge og specialundervisningsområdet. Alt udbudsmaterialet er nu tilgængeligt. Tilbudsfristen er 25. november kl. 12. Der holdes informationsmøde om udbudsprocessen den 9. oktober.

Udbud: VISO-ydelser på børn, unge og specialundervisningsområdet - Læs mere

Udbud: Supplerende kontrakter på udvalgte VISO-områder

VISO udbyder nu supplerende delkontrakter vedr. specialrådgivning og udredning på udvalgte dele af voksenområdet: Erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, demens samt udviklingshæmning. Tilbudsfristen er 30. september 2019.

Udbud: Supplerende kontrakter på udvalgte VISO-områder - Læs mere

Udbud: Vidensafdækning i UIP på børne- og ungeområdet

Der skal udarbejdes en vidensafdækning, dels af tværgående indsatser omkring udsatte familier, dels af overgange i forbindelse med ungdomsuddannelser for unge med handicap. Socialstyrelsen udbyder opgaven i regi af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Opgaven udbydes på rammeaftalens delaftale 2. Tilbudsfrist: 30. august 2019.

Udbud: Vidensafdækning i UIP på børne- og ungeområdet - Læs mere

Udbud: Kursuskatalog til forebyggelse og styrket indsats mod hjemløshed

Udbud om kursuskatalog til forebyggelse og styrket indsats mod hjemløshed omhandler kompetenceudviklingskurser målrettet kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med borgere i risiko for eller i hjemløshed. Socialstyrelsen udbyder kurserne for perioden 2019 – 2021. Tilbudsfrist: 5. september 2019.

Udbud: Kursuskatalog til forebyggelse og styrket indsats mod hjemløshed - Læs mere

Udbud: Videreførelse og videreudvikling af det kommunale netværk på familieplejeområdet 2019-21

Den udbudte opgave består af at planlægge, afholde og løbende evaluere og tilpasse det kommunale netværk på familieplejeområdet i perioden 2019-21. Tilbudsfristen er 27. maj 2019 kl. 12.

Udbud: Videreførelse og videreudvikling af det kommunale netværk på familieplejeområdet 2019-21 - Læs mere

Udbud: Kompetenceudvikling i metoden MOVE – stofmisbrugsbehandling til unge

MOVE er en metode til behandling af unge i alderen 15 til 25 år med rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen udbyder en opgave med at kompetenceudvikle medarbejdere i den kommunale stofmisbrugsbehandling i metoden. Tilbudsfrist: 1. maj 2019 kl. 12.00.

Udbud: Kompetenceudvikling i metoden MOVE – stofmisbrugsbehandling til unge - Læs mere

Udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer

MOVE skal udvikles og evalueres som metode til gruppebehandling i den sociale, ambulante stofmisbrugsbehandling af unge. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfrist: 30. april 2019 kl. 12.00.

Udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer - Læs mere

Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2019-2022

Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2019-2022 Børnekataloget er en kursussamling målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på området udsatte børn og unge. Socialstyrelsen udbyder katalogets kurser og administration for perioden 2019-2022. Tilbudsfrist: 7. februar 2019

Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2019-2022 - Læs mere

Udbud af VISO-ydelser om Spielmeyer-Vogts sygdom

Socialstyrelsen igangsætter udbud af VISO-ydelser vedrørende børn, unge og voksne med en NCL-diagnose herunder Spielmeyer-Vogts sygdom. Tilbudsfristen for indledende tilbud er d. 21. januar 2019 kl. 12.00.

Udbud af VISO-ydelser om Spielmeyer-Vogts sygdom - Læs mere

Udbud: Implementeringsstøtte og evaluering af samarbejdsmodeller mellem anbringelsessteder

Der skal udvikles modeller for samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at yde implementeringsstøtte til de deltagende kommuner og evaluere samarbejdsmodellerne.

Udbud: Implementeringsstøtte og evaluering af samarbejdsmodeller mellem anbringelsessteder - Læs mere

Udbud: Udvikling og implementering af opstartsforløb til plejefamilier

Støtten til plejefamilier i den første tid af en anbringelse skal styrkes, så det sikres, at børn og plejefamilier kommer godt fra start. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle og implementere et tæt støttet opstartsforløb til plejefamilier. Tilbudsfristen er den 14. august 2018.

Udbud: Udvikling og implementering af opstartsforløb til plejefamilier - Læs mere

Udbud: Landsdækkende kampagne om førstehjælp i dagtilbud

Der skal gennemføres en landsdækkende kampagne om førstehjælp målrettet dagtilbudsområdet. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er den 10. april 2018.

Udbud: Landsdækkende kampagne om førstehjælp i dagtilbud - Læs mere

Udbud: Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

Socialstyrelsen udbyder en evalueringsopgave i forbindelse med den danske afprøvning af behandlingsprogrammet MultifunC. Tilbudsfristen er mandag den 19. marts 2018.

Udbud: Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC - Læs mere

Udbud af rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet

Socialstyrelsen igangsætter udbud af en ny rammeaftale om konsulentydelser. Rammeaftalen vedrører børne- og socialområdet.

Udbud af rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Læs mere

Annoncering: Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

I forbindelse med en ændring af dagtilbudsloven i 2017 har kommunerne fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn fra 3-årsalderen til 2- årsalderen. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle et nyt sprogvurderingsmateriale, der kan anvendes til at vurdere 2-årige børns sprog. Tilbudsfristen er 15. februar 2018.

Annoncering: Sprogvurderingsmateriale til 2-årige - Læs mere

Udbud: Understøttelse af partnerskab og evaluering af pulje om PPR

Den tidlige forebyggende indsats i PPR skal styrkes i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og ti kommuner. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at facilitere og understøtte partnerskabet og evaluere puljen "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR". Tilbudsfristen er 27. november 2017.

Udbud: Understøttelse af partnerskab og evaluering af pulje om PPR - Læs mere

Udbud: Evaluering af mentaliseringsbaserede indsatser

De tre indsatser mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden implementeres på døgninstitutioner og opholdssteder med henblik på at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet samt yde implementeringsstøtte og hhv. modne og afprøve de tre indsatser på i alt 15-20 anbringelsessteder. Tilbudsfristen er d. 23. november 2017.

Udbud: Evaluering af mentaliseringsbaserede indsatser - Læs mere

Udbud: Ledernetværk på udsatte børn- og ungeområdet

Ledernetværket på udsatte børn og unge-området skal videreudvikles og videreføres. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 3. november.

Udbud: Ledernetværk på udsatte børn- og ungeområdet - Læs mere

Tværgående udbud

Aktuelle tværgående udbud, herunder også udbud på rammeaftalen for indkøb af konsulentydelser.

Tværgående udbud - Læs mere

Sidst opdateret 01/03 2016