Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer

Udbud og annonceringer

Udbud: Landsdækkende kampagne om førstehjælp i dagtilbud

12/03 2018

Der skal gennemføres en landsdækkende kampagne om førstehjælp målrettet dagtilbudsområdet. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er den 10. april 2018.

Udbud vedr. mødeforplejning og kantinedrift

16/02 2018

Socialstyrelsen udbyder mødeforplejning og kantinedriften. Tilbudsfristen er den 20. marts 2018.

Udbud: Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

14/02 2018

Socialstyrelsen udbyder en evalueringsopgave i forbindelse med den danske afprøvning af behandlingsprogrammet MultifunC. Tilbudsfristen er mandag den 19. marts 2018.

Udbud af rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet

13/02 2018

Socialstyrelsen igangsætter udbud af en ny rammeaftale om konsulentydelser. Rammeaftalen vedrører børne- og socialområdet.

Udbud: Videreudviklings- og evalueringsopgave til gruppebostøttebostøtteindsatser

02/02 2018

Socialstyrelsen udbyder en udviklings- og evalueringsopgave i forbindelse med gennemførelsen af et projekt om gruppebostøtteindsatser. Projektet er en del af Udviklings- og investeringsprogrammet UIP. Tilbudsfristen er mandag den 5. marts 2018.

Annoncering: Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

15/01 2018

I forbindelse med en ændring af dagtilbudsloven i 2017 har kommunerne fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn fra 3-årsalderen til 2- årsalderen. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle et nyt sprogvurderingsmateriale, der kan anvendes til at vurdere 2-årige børns sprog. Tilbudsfristen er 15. februar 2018.

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM

14/11 2017

Socialstyrelsen ønsker at udbrede brugen af SØM til kommuner og andre relevante aktører. Derfor annonceres efter en leverandør, der kan stå for at udvikle et koncept for og varetage undervisning i modellen.

Udbud: Understøttelse af partnerskab og evaluering af pulje om PPR

26/10 2017

Den tidlige forebyggende indsats i PPR skal styrkes i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og ti kommuner. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at facilitere og understøtte partnerskabet og evaluere puljen "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR". Tilbudsfristen er 27. november 2017.

Udbud: Evaluering af mentaliseringsbaserede indsatser

13/10 2017

De tre indsatser mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden implementeres på døgninstitutioner og opholdssteder med henblik på at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet samt yde implementeringsstøtte og hhv. modne og afprøve de tre indsatser på i alt 15-20 anbringelsessteder. Tilbudsfristen er d. 23. november 2017.

Udbud i VISO på voksenområdet

12/10 2017

Socialstyrelsen udbyder sine VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet. Udbudsmaterialet til voksenområdet er nu tilgængeligt.

Udbud: Ledernetværk på udsatte børn- og ungeområdet

04/10 2017

Ledernetværket på udsatte børn og unge-området skal videreudvikles og videreføres. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 3. november.

Undervisning i CTI-metoden

25/08 2017

I projektet Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job skal der undervises i CTI-metoden. Socialstyrelsen søger en undervisningsudbyder til denne opgave. Tilbudsfristen er den 18. september 2017.

Informationsmødet om: National enhed mod vold i nære relationer

03/02 2017

Der skal etableres en national enhed mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen afholdt forud for offentliggørelsen af udbuddet et informationsmøde 24. januar. Se oplæg og referat fra mødet.

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Åben Dialog

17/05 2016

I forbindelse med at Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet, søges undervisningsudbyder til Åben Dialog. Tilbudsfristen er forlænget til den 6. november 2017 kl. 12.00.

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Social Færdighedstræning

17/05 2016

I forbindelse med at Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet, søges undervisningsudbyder til Social Færdighedstræning. Tilbudsfristen er forlænget til den 6. november 2017 kl. 12.00.

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

17/05 2016

I forbindelse med at Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet, søges undervisningsudbyder til metoden Critical Time Intervention. Tilbudsfristen er forlænget til den 6. november 2017 kl. 12.00.

Tværgående udbud

16/04 2015

Aktuelle tværgående udbud, herunder også udbud på rammeaftalen for indkøb af konsulentydelser.

Sidst opdateret 01/03 2016