Gå til indhold

Målgrupper

Socialstyrelsen har identificeret en række målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur, samt udarbejdet kriterier for at beskrive og vurdere højt specialiserede tilbud og indsatser til målgrupperne.

Socialstyrelsen følger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for på sigt at skabe et nationalt overblik.

Socialstyrelsen skal løbende fastlægge, hvilke konkrete målgrupper der er omfattet af denne monitorering ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt:

  • Målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden
  • Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden.

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Med udgangspunkt i de to kriterier har Socialstyrelsen identificeret en række målgrupper med behov for højt specialiseret viden og indsatser.

Oversigten over målgrupper vil være dynamisk, idet den vil blive ændret i takt med, at vidensopbygningen og monitoreringen skaber nye indsigter i målgrupperne og deres behov for højt specialiserede indsatser.

Målgrupper i den Nationale Koordinationsstruktur

(Klik på billedet for stor version)

Oversigt over målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur (pdf)

Specialiseringsniveauer

Højt specialiserede tilbud og indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur identificeres, beskrives og vurderes konkret med udgangspunkt i Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet.

Specialiseringsniveauer i den nationale koordinationsstruktur (pdf)

Model for tilbudsscreening i den nationale koordinationsstruktur (pdf)

Sidst opdateret 26/01 2022