Forside > Tværgående områder > National koordination > Forløbsbeskrivelse > Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner eller regioner kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen har udarbejdet en forløbsbeskrivelse om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne kan tilrettelægge forløbet for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Den ramte borger og eventuelle pårørende skal inddrages fra start til slut for at fremme udbyttet af rehabiliteringsindsatsen. 

Du kan bl.a. læse om:

  • Hvad kendetegner målgruppen
  • Hvilke indsatser er centrale
  • Hvordan samarbejder og koordinerer man bedst borgerens samlede forløb.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i august 2016.

Forløbsbeskrivelse om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (pdf-format)

Sidst opdateret 06/10 2017