Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > National koordination > Forløbsbeskrivelse > Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Kompleks erhvervet hjerneskade er karakteriseret ved, at hjerneskaden er forbundet med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne kan tilrettelægge forløbet for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Der gives anbefalinger til fokus på tilgange og indsatser, som relaterer sig til mentale funktioner, kommunikation samt identitets- og følelsesmæssige udfordringer. Derudover gives desuden anbefalinger til en organisering og samarbejde, der understøtter en rettidig indsats med de rette neurofaglige kompetencer.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om målgruppen, centrale aktører og faglige indsatser til målgruppen samt organisering af indsatserne.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i august 2016.

Sidst opdateret 30/04 2020