Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > National koordination > Forløbsbeskrivelse > Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin

Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin

Forløbsbeskrivelsen for børn i denne målgruppe har fokus på at rusmiddeleksponeringen bliver taget alvorligt og indgår som baggrundsforståelse for de vanskeligheder barnet kan have gennem opvæksten. Børn i målgruppen kan have flere samtidige risikofaktorer og de kræver en særlig opmærksomhed fra omsorgs- og fagpersonerne i deres liv.

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge og organisere en sammenhængende og koordineret indsats til børn og unge i målgruppen.

Børnene har brug for at blive mødt af voksne, der forstår baggrunden for deres vanskeligheder og som har viden om hvordan man kan skabe trygge og forudsigelige rammer med krav og forventninger, der er tilpasset barnets forudsætninger.

Udarbejdet i samarbejde med andre aktører

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af højt specialiserede indsatser til børn og unge der får følger af prænatal rusmiddel/medicineksponering. Udgivelsen kan også have interesse for fagpersoner og omsorgsgivere, der arbejder med målgruppen, ligesom de kan være relevante for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og relevante brugerorganisationer.

Find forløbsbeskrivelsen her

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet af Socialstyrelsen i regi af National Koordination, der bl.a. skal sikre, at der er det fornødne udbud af indsatser til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs om National Koordination generelt

Sidst opdateret 09/09 2022