Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > National koordination > Forløbsbeskrivelse > Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan man bedst kan tilrettelægge undervisning og andre relevante indsatser til børn og unge i målgruppen.

Målgruppen er kendetegnet ved, at deres fysiske, kognitive og/eller kommunikative funktionsnedsættelser hver for sig er så omfattende, og/eller at samspillet mellem funktionsnedsættelserne skaber en kompleksitet, så de ikke kan udføre og deltage i alderssvarende hverdagsaktiviteter uden betydelig støtte og assistance.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne og andre aktører kan tilrettelægge og organisere en sammenhængende og koordineret indsat til børn og unge i målgruppen.

Centralt for det gode forløb en vidensbaseret praksis med rettidig tværfaglig udredning, helhedsorienteret og koordineret indsats og løbende opfølgning på barnets progression.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om målgruppen, centrale aktører og faglige indsatser til målgruppen samt organisering af indsatserne.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner og relevante bruger- og interesseorganisationer.

Den børneneuropsykologiske undersøgelse: Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese:

Se videoen i stort version (YouTube)

Speak i filmen: Den børneneuropsykologiske undersøgelse: Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

 

Introduktion til den anbefalede indsats til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese:

Se videoen i stor version (YouTube)

Speak i filmen: Introduktion til den anbefalede indsats til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Sidst opdateret 10/08 2021