Forside > Tværgående områder > National koordination > Forløbsbeskrivelse > Børn og unge med synsnedsættelse

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens faglige anbefalinger i forhold til hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Socialstyrelsen har udarbejdet en forløbsbeskrivelse om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med faglige anbefalinger og skitserer, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for målgruppen. 

De centrale anbefalinger berører følgende områder: 

  • Organisering og samarbejde mellem de aktører, som planlægger og yder indsatserne for målgruppen.
  • Den tidlige indsats, som omhandler udviklingsområder, der har grundlæggende betydning for barnets udvikling.
  • Psykosocial udvikling 
  • Ligestillede rollemodeller og mentorer
  • Undervisning
  • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • Punktskrift og taktilt materiale i læringsmiljøet

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante bruger- og interesseorganisationer. 

Forløbsbeskrivelsen er udgivet ultimo januar 2016.

Udgivelser i Socialstyrelsen: Forløbsbeskrivelse om Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år