Forside > Tværgående områder > National koordination > Forløbsbeskrivelse > Børn og unge med synsnedsættelse

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Alvorlig synsnedsættelse af karakteriseret ved, at barnets syn vil være stærkt begrænset eller helt væk, og barnet/den unge vil have svært ved at kommunikere uden kompensation med hjælpemidler og en særligt tilrettelagt synspædagogisk indsats.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne og andre aktører kan tilrettelægge et forløb med tidlig indsats og samarbejde på tværs af sektorer for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Centralt for det gode forløb er viden om barnets og den unges psykosociale udvikling, organisering af de højt specialiserede indsatser samt særligt tilrettelagt undervisning og uddannelsesvejledning.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om målgruppen, centrale aktører og faglige indsatser til målgruppen samt organisering af indsatserne.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet januar 2016.