Børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelse af indsatser til børn og unge i målgruppen.

Socialstyrelsen har udarbejdet en forløbsbeskrivelse om rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18.

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelsen af indsatserne til børn i målgruppen, og formidler aktuel viden om:

Målgruppen; hvad kendetegner børn og unge med tidligt konstateret høretab, herunder forekomst, funktionsevnenedsættelse og øvrige karakteristika
Faglige indsatser; hvad er de centrale faglige indsatser til målgruppen
Organisering og samarbejde; hvordan omsættes de faglige indsatser til et sammenhængende og koordineret forløb
Effekt; hvad ved vi om effekten af indsatserne samt forudsætningerne for, at indsatserne virker
Børn og unge med tidligt konstateret høretab udgør en lille målgruppe, hvilket betyder, at den enkelte kommune relativt sjældent møder børn i målgruppen. Dette bevirker, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis har den fornødne viden om og erfaring med at tilrettelægge højt specialiserede indsatser til denne målgruppe. Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne et solidt vidensgrundlag, hvorudfra børnenes forløb kan tilrettelægges.

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab. Forløbsbeskrivelsen kan ydermere have interesse for tilbud og ansatte, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i april 2015.

Forløbsbeskrivelse om Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Sidst opdateret 06/10 2017