Gå til indhold

Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelse af indsatser til børn og unge i målgruppen.

Tidligt konstateret høretab er karakteriseret ved, at høretabet er medfødt eller konstateret inden barnets grundlæggende sproglige kompetencer er på plads.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne og relevante aktører kan organisere rehabiliterings- og undervisningsforløbet til børn i målgruppen, og hvori indsatserne til et højt specialiseret indsatsforløb består.

Centralt for målgruppen er tidlig stimulering af sprogtilegnelse, tværgående samarbejde samt støtte til mestring og inklusion i almene miljøer.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om målgruppen, centrale aktører og faglige indsatser til målgruppen samt organisering af indsatserne.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Første udgave er udgivet april 2015.

Anden udgave er udgivet august 2019.

Sidst opdateret 30/04 2020