Gå til indhold

Børn med verbal dyspraksi

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi.

Verbal dyspraksi er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der bevirker, at børn har forskellige udtalevanskeligheder, som adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn. Ofte skal der en langvarig indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog.

Forløbsbeskrivelsen skitserer de overvejelser kommunen bør gøre sig ved mistanke om verbal dyspraksi. Samarbejde med højt specialiserede vidensmiljøer, tværfagligt samarbejde, en netværksbaseret tilgang og intervention baseret på motorisk læring er helt centralt i det gode forløb.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på nyeste viden om målgruppen, centrale fagpersoner og indsatser til barnet med verbal dyspraksi.
Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i oktober 2017.

2. udgave af forløbsbeskrivelsen er udgivet januar 2020 med rettelse af de økonomiske beregninger i scenarieanalyserne.

 

Sidst opdateret 30/04 2020