Børn med verbal dyspraksi

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner, regioner eller højt specialiserede vidensmiljøer kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi.

Socialstyrelsen har udarbejdet en forløbsbeskrivelse om børn med verbal dyspraksi. Verbal dyspraksi er en neurologisk udviklingsforstyrrelse. Børn med verbal dyspraksi har forskellige udtalevanskeligheder, som adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn, der gør, at det kan være svært at forstå, hvad de siger. Ofte skal der en langvarig indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvilke overvejelser man bør gøre sig ved mistanke om, at et barn har verbal dyspraksi, og hvordan kommuner kan tilrettelægge et forløb tilpasset det enkelte barn. Samarbejde med højt specialiserede vidensmiljøer, tværfagligt samarbejde, en netværksbaseret tilgang og intervention baseret på motorisk læring er helt centralt i det gode forløb. Forløbsbeskrivelsen bygger på nyeste viden om målgruppen, centrale fagpersoner og indsatser til barnet med verbal dyspraksi.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i september 2017. 

Forløbsbeskrivelse om børn med verbal dyspraksi

Sidst opdateret 24/04 2019