Forløbsbeskrivelse

Socialstyrelsen udarbejder vejledende faglige forløbsbeskrivelser om den højt specialiserede indsats for målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur, når der er et tilstrækkelig sikkert vidensgrundlag.

Forløbsbeskrivelser er en overordnet beskrivelse af den tværsektorielle og koordinerede indsats overfor en given målgruppe, og skal bidrage til at styrke samarbejdet og koordination mellem involverede aktører, herunder hvilke faglige kompetencer, der er relevante at inddrage på forskellige tidspunkter i borgerens samlede forløb. 

Socialstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser i det omfang der er behov herfor, og når der forelægger tilstrækkelig sikker viden om indsatserne til de specifikke målgrupper.

Forløbsbeskrivelserne henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne og indeholder anbefalinger til, hvordan indsatserne tilrettelægges med henblik på at skabe et sammenhængende og koordineret forløb for borgeren. 

Forløbsbeskrivelserne er vejledende og udgør et redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal visitere borgere på det mest specialiserede social- eller specialundervisningsområde. 

Sidst opdateret 14/12 2015