Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen udsendte en landsdækkende central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade til kommunerne i november 2014. Samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen. Det vurderer Socialstyrelsen på baggrund af afrapporteringer fra kommunerne.

Målgruppen for den centrale udmelding omfatter voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats i rehabiliteringen efter udskrivelse fra hospital med henblik på at forbedre deres funktionsevne og livskvalitet. Betegnelsen kompleks erhvervet hjerneskade defineres ud fra, at hjerneskaden er forbundet med komplekse følger i form af komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder. 

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og tilgængelige for kommunerne. Kommunerne har afrapporteret på den centrale udmelding til Socialstyrelsen i marts 2016. 

Fornødent udbud og koordinering

Kommunerne har meldt ind, at de har brugt 33 højt specialiserede tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Målgruppen udgør ca. 800 borgere på landsplan. Nogle af tilbuddene yder én samlet indsats til målgruppen, mens andre bidrager med delindsatser til borgerens samlede rehabiliteringsindsats. 

Socialstyrelsen har vurderet, at kommunerne i deres afrapporteringer på den centrale udmelding har beskrevet en tilstrækkelig løsning i forhold til, at der samlet set er det fornødne udbud af højt specialiserede sociale tilbud og indsatser til målgruppen. Socialstyrelsen har også vurderet, at der er den fornødne koordination og planlægning om målgruppen på tværs af kommunerne i de fem regioner. Socialstyrelsen har ikke skullet vurdere kommunernes visitation.

I efteråret 2017 vil Socialstyrelsen følge op på den centrale udmelding og se nærmere på, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig. 

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (2014)

Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade - behandling af afrapporteringer på central udmelding (2017)

Sidst opdateret 06/02 2020