Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Socialstyrelsen har i september 2022 udsendt en landsdækkende central udmelding for tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab. Den centrale udmelding udsendes, fordi Socialstyrelsen er bekymret for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tegnsprogsindsatser.

Socialstyrelsen udsender centrale udmeldinger på områder, hvor der vurderes at være behov for bedre koordinering mellem kommunerne om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser, som matcher målgruppernes særlige behov.

Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af indsatser til målgruppen. Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i foråret 2023.

På baggrund af afrapporteringen skal Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på regionalt og nationalt plan er en tilstrækkelig koordinering om at anvende og dermed opretholde højt specialiserede tegnsprogsindsatser til målgruppen.

Central udmelding for tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab kan hentes her 

Sidst opdateret 03/10 2022