Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Fornyet behandling og driftspålæg

Fornyet behandling og driftspålæg

I forbindelse med en central udmelding har Socialstyrelsen mulighed for at bede om en fornyet behandling, hvis kommunernes tilbagemelding ikke er fagligt tilstrækkelig.

I de tilfælde, hvor Socialstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemelding på en central udmelding ikke er fagligt tilstrækkelig, vil Socialstyrelsen gå i dialog med den pågældende kommune eller region.

Socialstyrelsen kan her anmode kommunalbestyrelserne om en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til den centralt udmeldte målgruppe. En sådan mulighed vil kun anvendes, hvis dialogen med kommunalbestyrelsen ikke i sig selv sikrer en tilstrækkelig løsning. 

I de tilfælde, hvor der ikke gennem dialog kan findes en fagligt tilstrækkelig løsning, kan Socialstyrelsen undtagelsesvis give et driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetencer er til stede over for bestemte målgrupper.

Et driftspålæg er en indgribende foranstaltning, som kun anvendes undtagelsesvist i helt særlige tilfælde.

 

Sidst opdateret 29/08 2016