Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsen udsendte i november 2014 en landsdækkende central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Socialstyrelsen udsender centrale udmeldinger med det formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Landets kommunalbestyrelser har i 2016 behandlet den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. På baggrund af afrapporteringerne har Socialstyrelsen vurderet, at der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

I efteråret 2017 vil Socialstyrelsen følge op på den centrale udmelding og se nærmere på, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig. Her vil Socialstyrelsen sætte særlig fokus på, hvordan koordination og samarbejde i dag ser ud mellem lokale højt specialiserede indsatser og de landsdækkende funktioner på området.

Den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2014)

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse - behandling af afrapporteringer på central udmelding (2017)

Sidst opdateret 08/12 2020