Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Børn og unge fra 0 til 17 år med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsen udsendte en landsdækkende central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse til kommunerne i november 2014. Samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen. Det vurderer Socialstyrelsen på baggrund af afrapporteringer fra kommunerne.

Målgruppen for den centrale udmelding er børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse fra 0 år til og med det 17. år. Børn og unge i målgruppen vil have en stærk synsnedsættelse eller blindhed, og størstedelen af børn og unge i målgruppen har endvidere yderligere funktionsnedsættelser udover synsnedsættelsen. Den centrale udmelding omhandler specialundervisningsområdet for målgruppen og beskæftiger sig således med indsatser i relation til specialundervisning, herunder også specialpædagogisk bistand. 

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og tilgængelige for kommunerne. Kommunerne har afrapporteret på den centrale udmelding til Socialstyrelsen i marts 2016. 

Fornødent udbud og koordinering

Kommunerne har meldt ind, at de har brugt 19 højt specialiserede tilbud til børn og unge, som har en alvorlig synsnedsættelse. Målgruppen udgør ca. 729 børn og unge landet over. Nogle af tilbuddene yder én samlet indsats til målgruppen, mens andre bidrager med delindsatser til barnets eller den unges samlede rehabiliteringsindsats. 

Socialstyrelsen har vurderet, at kommunerne i deres afrapporteringer på den centrale udmelding har beskrevet en tilstrækkelig løsning i forhold til, at der samlet set er det fornødne udbud af højt specialiserede sociale tilbud og indsatser til målgruppen. Socialstyrelsen har vurderet, at der er den fornødne koordination og planlægning om målgruppen på tværs af kommunerne i de fem regioner. Socialstyrelsen har ikke skullet vurdere kommunernes visitation.

I efteråret 2017 vil Socialstyrelsen følge op på den centrale udmelding og se nærmere på, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig. Her vil Socialstyrelsen sætte særlig fokus på, hvordan koordination og samarbejde i dag ser ud mellem lokale højt specialiserede indsatser og de landsdækkende funktioner på området.

Sidst opdateret 14/06 2018