Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Socialstyrelsen har i november 2019 udsendt en landsdækkende central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Den centrale udmelding udsendes, fordi Socialstyrelsen er bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Socialstyrelsen udsender centrale udmeldinger med det formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i efteråret 2020.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Central udmelding for Borgere med udviklingshæmning og dom

Sidst opdateret 08/12 2020