Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Borgere med svære spiseforstyrrelser

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har i januar 2020 udsendt en landsdækkende central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, fordi Socialstyrelsen er bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen.

Socialstyrelsen udsender centrale udmeldinger med det formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i efteråret 2020.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (2020)

Bilag 1 til den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (2020)

Den centrale udmelding fra 2015 - og behandlingen heraf - kan rekvireres.

Sidst opdateret 18/09 2020