Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Borgere med svære spiseforstyrrelser

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen udsendte en landsdækkende central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne i november 2015. Socialstyrelsen vurderer på baggrund af afrapporteringerne fra kommunerne, at der samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Fornødent udbud og koordinering

Socialstyrelsen udsendte i november 2015 en landsdækkende central udmelding til kommunerne for at kunne vurdere udbuddet af højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne har afrapporteret på den centrale udmelding til Socialstyrelsen i efteråret 2016.

Socialstyrelsen har i forlængelse heraf vurderet, at der samlet set er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen. Kommunerne har oplyst, at de har anvendt 16 højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser i 2014 og 2015. Ifølge kommunernes afrapporteringer var der henholdsvis 576 og 663 borgere i målgruppen i 2014 og 2015.

Socialstyrelsen har ligeledes vurderet, at der sker den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne for at sikre indsatsen til målgruppen.

Socialstyrelsen har ikke skullet vurdere kommunernes visitation til de højt specialiserede tilbud.

Fortsat fokus på udviklingen af højt specialiserede tilbud

Socialstyrelsen vil fortsat monitorere området for svære spiseforstyrrelser, idet målgruppen fortsat vil være omfattet af den generelle monitorering i regi af den nationale koordinationsstruktur. Socialstyrelsen vil derigennem følge op på den centrale udmelding med henblik på at få en indikation på, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig siden kommunernes vurdering af de afrapporterede højt specialiserede tilbud i 2016.

 

Sidst opdateret 20/09 2018