Forside > Tværgående områder > National koordination > Central udmelding > Borgere med svære spiseforstyrrelser

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Kommunerne anmodes om at afrapportere på, hvordan de vil tilrettelægge og organisere indsatsen over for borgere med svære spiseforstyrrelser, så det sikres, at der nu og fremadrettet er det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til stede.

Målgruppen for den centrale udmelding omfatter børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Disse borgere udgør en lille målgruppe, som har komplekse fysiske, psykiske og sociale følger af deres spiseforstyrrelse. Derfor er det nødvendigt, at kommuner samarbejder på tværs for at kunne opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til disse borgere. 

Den centrale udmelding er udsendt 2. november 2015, og der er anmodet om afrapportering på følgende fire temaer og spørgsmål, der knytter sig hertil:

  1. Målgruppen
  2. Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud på det sociale område
  3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre de fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud på det sociale område
  4. Kommunernes fremadrettede tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud på det sociale område.

Kommunernes afrapportering på den centrale udmelding skal foreligge senest den 15. oktober 2016.

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 

 

Sidst opdateret 03/11 2015