Gå til indhold

Årlig høring

Hvert år holdes en høring om indsatser og målgrupper på det mest specialiserede social- og specialundervisningsperiode.

Socialstyrelsen afholder årligt en skriftlig høring blandt bruger- og interesseorganisationer. Høringen retter sig mod målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

Høringen i 2022

I høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er en begrundet bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering. Høringen bidrager dermed med vigtig viden til Socialstyrelsens arbejde.

Socialstyrelsens høringsperiode er afsluttet, men forløber igen primo 2023.

Den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen har via den nationale koordinationsstruktur til opgave at søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på målgrupper, der er så små eller har så komplekse problemstillinger, at den enkelte kommune ikke har forudsætningerne for selv at opbygge og vedligeholde højt specialiseret viden og erfaring med målgrupperne.

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Sidst opdateret 25/02 2022