Gå til indhold

Årlig høring

Hvert år holdes en høring om indsatser og målgrupper på det mest specialiserede social- og specialundervisningsperiode. Årets høring foregår 27. januar - 24. februar via denne side.

Socialstyrelsen afholder årligt en skriftlig høring blandt bruger- og interesseorganisationer. Høringen retter sig mod målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

Høringen i 2022

I høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er en begrundet bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering. Høringen bidrager dermed med vigtig viden til Socialstyrelsens arbejde.

Socialstyrelsens aktuelle høringsperiode foregår i perioden 27. januar til 24. februar 2022. Ved høringsperiodens begyndelse kan høringsskemaet tilgås her fra siden.

Den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen har via den nationale koordinationsstruktur til opgave at søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på målgrupper, der er så små eller har så komplekse problemstillinger, at den enkelte kommune ikke har forudsætningerne for selv at opbygge og vedligeholde højt specialiseret viden og erfaring med målgrupperne.

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Billede af infografik om høringen

Sidst opdateret 19/01 2022