Vejledning om magtanvendelse

Formålet med vejledningen er at vejlede om og skabe større klarhed omkring reglerne på området for magtanvendelse.

Det er ikke formålet med vejledningen at opstille præcise og konkrete retningslinjer for, i hvilke situationer det er tilladt at anvende magt, og i hvilke situationer det ikke er tilladt. Det må altid i den konkrete situation afvejes, hvilke tiltag der er nødvendige inden for lovens rammer.

Den overordnede målsætning er, at man så vidt muligt skal undgå magtanvendelse.

Vejledningen hjælper til fortolkning

Vejledningen om magtanvendelse giver en vejledende fortolkning af, hvornår det rent undtagelsesvist kan være tilladt at anvende magt over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Vejledningen beskriver bl.a. det retlige grundlag, der er relevant i forhold til magtanvendelse over for anbragte børn og unge, dvs. Grundlov, internationale konventioner, serviceloven, snitfladerne til anden lovgivning samt en detaljeret og uddybende gennemgang af bekendtgørelsens regler om magtanvendelse.

Vejledningen sætter herudover fokus på de grundlæggende principper for udøvelse af magtanvendelse, om forholdet mellem magtanvendelse og omsorgspligt, på adgangen til at fastsætte husregler, principper for det pædagogiske arbejde samt forebyggelse af magtanvendelse.

Vejledning om magtanvendelse. 

Sidst opdateret 12/05 2015