Plejefamilier mv.

Plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder.

På anbringelsessteder efter servicelovens § 66 nr. 1-4 dvs. plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, gælder magtanvendelsesbekendtgørelsens § 1. Det vil sige, at der, ligesom på andre anbringelsessteder, kun må anvendes magt, når der er hjemmel til det, og at det er forbudt at bruge legemlig afstraffelse og fiksering. Ligeledes er ydmygende, nedværdigende og hånende behandling forbudt.

Derudover må der på disse anbringelsessteder alene anvendes nødværge, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 3.

Vejledningens punkt 6. 

Sidst opdateret 10/04 2015