Hygiejnesituationer

Anbragte børn og unge skal ligesom andre børn og unge have den nødvendige omsorg og personlige støtte – også i form af omsorg og støtte i forhold til personlig hygiejne.

Der er ikke i Bekendtgørelsen om magtanvendelse fastsat nærmere regler omkring magtanvendelse i forbindelse med hygiejnesituationer som eksempelvis tandbørstning eller bad. Hvis barnet modsætter sig at varetage sin egen personlige hygiejne eller modtage støtte hertil, er der ikke fastsat særlige regler, der giver hjemmel til at anvende magt som på voksenområdet.

For børn og unge med funktionsnedsættelser kan der være behov for fysisk støtte, fastholdelse og guidning til eksempelvis bad, tandbørstning og påklædning også til større børn og unge.

Hvis barnet eller den unge ikke aktivt modsætter sig denne støtte fysisk, verbalt eller ved anden kommunikation betragtes støtten ikke som omfattet af reglerne om magtanvendelse men som led i omsorgen for barnet. Modsætter barnet eller den unge sig derimod skal den fysiske støtte eller fastholdelse betragtes som omfattet af reglerne om magtanvendelse. I disse tilfælde skal der arbejdes på, at omsorg og støtte kan ydes på en måde, så magtanvendelse undgås, ligesom der skal ske en registrering og indberetning af magtanvendelsen.

Vejledningens punkt 18.

Sidst opdateret 10/04 2015