Fysisk guiding

Fysisk guiding betragtes ikke som fysisk magtanvendelse.

Ved fysisk guiding forstås, at man ved fysisk kontakt med barnet eller den unge angiver, fx. ved at lægge en hånd på skulderen, at barnet eller den unge fx skal følge med eller standse.

Der er kun tale om fysisk guiding, så længe barnet eller den unge ikke gør fysisk modstand mod fx at blive ført et andet sted hen, dvs. barnet eller den unge følger med uden modstand.

Gør barnet eller den unge fysisk modstand mod den fysiske kontakt og/eller det, den voksne ønsker, at barnet eller den unge skal gøre, skal den fysiske kontakt øjeblikkeligt ophøre, idet fysisk kontakt herefter vil være at betragte som fysisk magtanvendelse.

Kun i de tilfælde, hvor betingelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 er opfyldt, vil det være tilladt at føre eller fastholde et barn eller en ung, der gør modstand.  Er betingelserne for at gennemføre en egentlig magtanvendelse til stede, skal situationen og handlingerne indberettes efter reglerne i bekendtgørelsens § 42.

Vejledningens punkt 18 og 19.

Sidst opdateret 10/04 2015