Fiksering

Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme eller livstykker samt anden form for mekanisk fastspænding.

Fiksering er ikke tilladt, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Serviceloven indeholder ikke bestemmelser for fastspænding af børn og unge med fysisk nedsat funktionsevne til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng eller toilet for at forhindre fald. Se mere om fastspænding til fx kørestol eller hjælpemiddel under vejledningens punkt 19 om omsorgspligtens omfang.

Vejledningens punkt 17.

Sidst opdateret 10/04 2015