Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse > Lovgivning og fortolkning > Opslagsord > Døgninstitutioner - åbne afdelinger

Døgninstitutioner - åbne afdelinger

De regler i magtanvendelsesbekendtgørelsen, der vedrører åbne afdelinger i døgninstitutioner for børn og unge, gælder for alle døgninstitutioner efter servicelovens § 66, nr. 6, jf. § 67, uanset om målgruppen for institutionen er børn og unge, der har sociale problemer, eller børn og unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

På åbne (ikke sikrede) afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge kan der ske:

  • Fysisk magtanvendelse efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 2, uanset om målgruppen for opholdsstedet er børn og unge, der har sociale problemer, eller børn og unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
  • Tilbageholdelse i de første 14 dage af anbringelsen, hvis der foreligger en afgørelse fra børn og unge-udvalget herom, jf. servicelovens § 123 c
  • Kontrol med barnets og den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation, hvis der foreligger en afgørelse fra børn og unge-udvalget herom, jf. servicelovens § 123, stk. 2
  • Undersøgelser af person og opholdsrum, jf. servicelovens § 123 a, stk. 2-6, når der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, som medfører, at ordensbestemmelser ikke kan overholdes, eller at sikkerhedshensyn ikke kan iagttages, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens §§ 12-17 og vejledningens punkter 32-35
  • Aflåsning af afdelingen om natten og undtagelsesvis i kortere perioder om dagen.

Reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen er ikke knyttet til den fysiske institution (matriklen), men til institutionen som organisation/pædagogisk enhed.

Vejledningens punkt 48.

Sidst opdateret 10/04 2015