Opslagsord

      
Aflåsning   Hånende behandlingPlejefamilier mv. 
Besøg og samvær Isolation

Proportionalitetsprincip

Delvis lukkede døgninstitutioner/afdelinger Klage vedr. magtanvendelse

Registrering og indberetning

Døgninstitutioner - åbne afdelinger Kommunikationskontrol Sikret institution
Fastholdelse  Lovhjemmel Skade sig selv eller andre
Fiksering Medicingivning Tilbageholdelse
Fysisk guiding Nødværge og nødret

Tilsyn

Føre Omsorgspligt Uforsvarligt ophold i fællesskabet
Husregler Opholdssted Undersøgelse af opholdsrum
Hygiejnesituationer Personlig hygiejne  Undersøgelse af person
Sidst opdateret 12/05 2015