Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse > Om magtanvendelse > Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelsesreglerne på voksenområdet gælder for såvel ældreområdet, som handicap og dele af det øvrige voksenområde.

Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes. Det gælder både brug af alarm- og pejlesystemer og andre former for magtanvendelse, som der er indhentet tilladelse til, samt de særlige tilfælde, hvor der er anvendt magt, men hvor man ikke forudgående har ansøgt om tilladelse.

Indberetning af magtanvendelse

Læs i øvrigt mere om reglerne i de tre udgivelser om "Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne", som handler om arbejdet med reglerne i serviceloven på voksenområdet. De kan både bruges som konkrete input til det daglige arbejde og som undervisningsmateriale. Alle tre pjecer præsenterer cases, som illustrerer og underbygger vinkler på de faglige og juridiske forhold.

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - Til borgere og pårørende

Andre typer af henvendelser:

Har du spørgsmål om lovfortolkning, kan du kontakte Børne- og Socialministeriets departement på tlf. 33 92 93 00.

Såfremt der er tale om lovgivning, som er ældre end 3 måneder, skal kommunale medarbejdere i stedet rette henvendelse til Ankestyrelsens juridiske hotline.

Ankestyrelsens juridiske hotline

Står du med en kompliceret enkeltsag, kan du evt. kontakte VISO i Socialstyrelsen og få råd og vejledning. Dette gælder dog ikke alle sager om magtanvendelse.

Sidst opdateret 08/08 2018