Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse > Om magtanvendelse > Brug af magt - voksne med nedsat psykisk funktionsevne (gældende)

Brug af magt - voksne

Magtanvendelsesreglerne på voksenområdet gælder for såvel ældreområdet som handicapområdet og dele af det øvrige voksenområde.

Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes. Det gælder både brug af alarm- og pejlesystemer og andre former for magtanvendelse, som der er indhentet tilladelse til, samt de særlige tilfælde, hvor der er anvendt magt, men hvor man ikke forudgående har ansøgt om tilladelse.

Indberetning af magtanvendelse

Læs i øvrigt mere om reglerne i de tre udgivelser om "Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne", som handler om arbejdet med reglerne i serviceloven på voksenområdet. De kan både bruges som konkrete input til det daglige arbejde og som undervisningsmateriale.

Alle tre pjecer præsenterer cases, som illustrerer og underbygger vinkler på de faglige og juridiske forhold.

Til myndighedspersoner - Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne 

Til fagpersoner - Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne 

Til borgere og pårørende - Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Sidst opdateret 23/10 2019