Magtanvendelse og demens

Den faglige tilgang i demensomsorgen er væsentlig i forhold til at undgå og forebygge brug af magt over for borgere med demens.

Den faglige tilgang i demensomsorgen er væsentlig i forhold til at undgå og forebygge brug af magt over for borgere med demens.
Magtanvendelse og forebyggelse af magtanvendelse er en stor udfordring på demensområdet. Samtidig er der både faglige-, juridiske-, menneskelige- og etiske problemstillinger knyttet til anvendelsen af magt. Det kan fx være i forbindelse med udadreagerende adfærd eller bekymring for, om en person kan finde hjem, når vedkommende færdes uden for boligen.

Forebyggelse og reduktion af magtanvendelse

Over en længere årrække er socialpædagogikken udviklet til at være den centrale faglige tilgang på demensområdet. Målet har blandt andet været at undgå magtanvendelse, og her har den socialpædagogiske tilgang vist sig at være anvendelig. Effekterne af at arbejde socialpædagogisk er veldokumenteret.

Desuden findes der nu en samlet metode, som kan medvirke til at forebygge eller reducere hyppigheden af udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger. Denne metode understøtter ledelsens og medarbejdernes faglighed, og øger muligheden for at træffe de rette individorienterede beslutninger om indsatser for beboere med demens.

Sidst opdateret 30/11 2016