Information om regler om brug af magt

Her finder du materialer, der informerer om reglerne om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Socialstyrelsen har udarbejdet flere forskellige informationsmaterialer om reglerne om brug af magt.

Håndbøger

Du kan downloade 3 håndbøger, der informerer om reglerne. Find den håndbog, som passer til dig:

Fra januar 2020 vil det også være muligt at bestille trykte versioner af håndbøgerne.

Kort fortalt

Få et overblik over reglerne – kort fortalt. De kan fx hænges op på opslagstavlen, bruges som udgangspunkt for en dialog m.v.

Film til borgere

Der er også udarbejdet en letforståelig film til borgere om magtanvendelsesreglerne:

Film om regler om brug af magt – til borgere:

Lovgivning

 • Lov om social service 
 • Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven 
 • Vejledning til lov om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne 

 Find nyeste lovgivning på retsinformation.dk 

Øvrig lovgivning

  • Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. på retsinformation.dk
  • Sundhedsloven på retsinformation.dk
  • Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile på retsinformation.dk
  • Lov om arbejdsmiljø på retsinformation.dk

Find nyeste lovgivning på retsinformation.dk 

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Sidst opdateret 04/11 2019