Indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Herunder finder du skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24, samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24 a.

Det anbefales, at udfyldte skemaer uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.

De enkelte kommuner har mulighed for at udarbejde deres egne skemaer, der dog skal indeholde minimum de samme oplysninger, som skemaerne vist herunder. Skemaerne dækker magtanvendelse efter kapitel 24 i serviceloven og indgreb over for domfældte udviklingshæmmede efter kapitel 24a i serviceloven.

Følgende skemaer er gældende fra 29. juni 2017:

Registrering og indberetning af magtanvendelse


Skema 1

Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse efter servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128 (åbner Word-dokument)

Bilag 1 Skema 1 (åbner Word-dokument)

Skema 2:

Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til (åbner Word-dokument)

Skema 3:

Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud, efter servicelovens § 129 (åbner Word-dokument)

Vejledning til skemaer om magtanvendelse (Vejledning 1) (åbner pdf) 

Indstilling, registrering og indberetning af indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning


Skema A:

Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb fortaget af lederen eller dennes stedfortræder efter servicelovens §§ 137 g – 137 j (åbner Word-dokument)

Skema B

Registrering og indberetning af indgreb fortaget efter servicelovens § 137 g – 137 j (åbner Word-dokument)

Bilag 1 Skema B (åbner Word-dokument)

Skema C

Indberetning af indgreb efter servicelovens §§ 137 g - 137 j ved månedens udgang (åbner Word-dokument)

Vejledning til skemaer om indgreb overfor domfældte udviklingshæmmede (Vejledning 2) (åbner pdf) 

Indberetning af magtanvendelse på børneområdet

Se side om indberetning på børn og unge-området her

Sidst opdateret 23/08 2017