Indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Herunder finder du skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24, samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24 a.

Det anbefales, at udfyldte skemaer uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.

De enkelte kommuner har mulighed for at udarbejde deres egne skemaer, der dog skal indeholde minimum de samme oplysninger, som skemaerne vist herunder. Skemaerne dækker magtanvendelse efter kapitel 24 i serviceloven og indgreb over for domfældte udviklingshæmmede efter kapitel 24a i serviceloven.

Lov om fremtidsfuldmagter og servicelovens § 129, stk. 2

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft 1. oktober 2017.
Herefter kan en fremtidsfuldmægtig tiltræde en flytning efter servicelovens § 129, stk. 2 på lige fod med en værge. 

Loven om fremtidsfuldmagter betyder, at alle der er fyldt 18 år, og som er i stand til at forhandle fornuftsmæssigt kan oprette en fuldmagt, der træder i kraft, hvis den pågældende på et senere tidspunkt ikke længere kan varetage sine personlige og økonomiske forhold inden for bestemte områder på grund af sygdom, svækket mental funktion eller helbred og lignende.

Fuldmagten kan begrænses til at vedrøre et eller flere bestemte forhold, herunder optagelse i særlige botilbud uden samtykke, jf. servicelovens § 129, stk. 2. 

Lov om fremtidsfuldmagt 

Registrering og indberetning af magtanvendelse

Følgende skemaer er gældende fra 29. juni 2017.

Skema 1:

Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse efter servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128 (åbner Word-dokument)

Bilag 1 Skema 1  (åbner Word-dokument)

Skema 2:

Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til  (åbner Word-dokument)

Skema 3:

Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud, efter servicelovens § 129 (åbner Word-dokument)

Vejledning til skemaer om magtanvendelse (Vejledning 1)  (åbner pdf) 

Indstilling, registrering og indberetning af indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning


Skema A:

Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb fortaget af lederen eller dennes stedfortræder efter servicelovens §§ 137 g – 137 j  (åbner Word-dokument)

Skema B:

Registrering og indberetning af indgreb fortaget efter servicelovens § 137 g – 137 j  (åbner Word-dokument)

Bilag 1 Skema B  (åbner Word-dokument)

Skema C:

Indberetning af indgreb efter servicelovens §§ 137 g - 137 j ved månedens udgang  (åbner Word-dokument)

Vejledning til skemaer om indgreb overfor domfældte udviklingshæmmede  (Vejledning 2) (åbner pdf) 

Indberetning af magtanvendelse på børneområdet

Se side om indberetning på børn og unge-området her

Sidst opdateret 01/04 2019