Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Voksenansvar for børn og unge > Undervisningsmateriale > Undervisningsmoduler om forebyggelse af magtanvendelse

Undervisningsmoduler om forebyggelse af magtanvendelse

Her kan du hente materialet til undervisning om forebyggelse af konflikter og magtanvendelse samt andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret.

Materialet er modulopbygget. Der er syv moduler til opholdssteder og døgninstitutioner og fire moduler til plejefamilier, heraf et, der er særlig rettet mod kommunale plejefamilier.

Hvert modul består af følgende filer:

  • Undervisernoter 
  • Powerpoints - redigerbare
  • Powerpoints med Socialstyrelsens logo

Det er væsentligt, at såvel plejefamilier som personale på opholdssteder og døgninstitutioner får undervisning i både den lovgivningsmæssige del og den forebyggende del.

Undervisningsmateriale om lovgivning finder du her.

Dialog, refleksion og læring om forebyggelse af magtanvendelse er tæt knyttet til de lovgivningsmæssige rammer. Det anbefales derfor, at undervisning i forebyggelse af magtanvendelse indledes med en generel introduktion til voksenansvarsloven, og de generelle principper for indgreb over for anbragte børn og unge.

Generelt introduktionsmodul

Fold alle teksterne ud eller ind

Undervisningsmoduler om forebyggelse af magtanvendelse for plejefamilier

Kultur og dialog som redskab til konfliktnedtrapning - for plejefamilier

Opfølgning på konflikter – samtale med barnet eller den unge - for plejefamilier

Konflikthåndtering og – forebyggelse for plejefamilier

Læring gennem registrering og indberetning for kommunale plejefamilier

Undervisningsmoduler om forebyggelse af magtanvendelse for private opholdssteder og døgninstitutioner

Husorden som en del af den pædagogiske ramme på institutioner

Risikovurderinger på institutioner

Opfølgning på magtanvendelser – samtale med barnet eller den unge

Konflikthåndtering og forebyggelse – Identifikation

Konflikthåndtering og forebyggelse – Forebyggelse

Konflikthåndtering og forebyggelse – Håndtering

Læring gennem registrering og indberetning på institutionerSidst opdateret 07/09 2022