Gå til indhold

Undervisningsmoduler om lovgivning

På denne side kan du hente de enkelte moduler til undervisning i lov om voksenansvar samt om forebyggende metoder.

Hvert modul består af følgende filer:

  • Undervisernoter
  • Powerpoints - redigerbare

Der er i slutningen af hver powerpointfil en oversigt over retskilder samt gengivelse af de konkrete bestemmelser i voksenansvarsloven og voksenansvarsbekendtgørelsen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Overordnet om loven, anvendelsesområde, personkreds mv. til brug på kursusdage - §§ 1-2

Børns og unges grundlæggende rettigheder

§ 3 Voksenansvar – omsorgspligt

Rammer for ophold §§ 4 -6

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten §§ 8-17

§ 8 Afværgehjælp

§ 9 Fysisk magtanvendelse

§ 10 Tilbageførsel ved rømning

§ 11 Tilbageholdelse i forbindelse med eller undervejs i en anbringelse

§§ 12-13 Tilbageholdelse og fysisk fastholdelse - delvis lukkede afdelinger og døgninstitutioner

§ 14 Sikrede afdelinger – isolation

§ 15 Kontrol med kommunikation

§ 16 Undersøgelse af person og opholdsrum – Opholdssteder, åbne og delvis lukkede afdelinger og døgninstitutioner

§ 16 Undersøgelse af person og opholdsrum - sikrede institutioner

§ 17 Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer.

Særlige bestemmelser for unge anbragt som led i en strafferetlig afgørelse §§ 18-20

§ 18 Unge i varetægt – besøgs-, brev- og telefonkontrol

§§ 19-20 Unge anbragt som led i en strafferetlig afgørelse - kontrol mv. af kommunikation

Registrering og indberetning og tilsyn §§ 21-22

§ 21 Registrering og indberetning - opholdssteder og døgninstitutioner

§ 21 Registrering og indberetning – kommunale plejefamilier

§ 22 Tilsyn

Generel introduktionsmodul

Nødværge

Sidst opdateret 11/03 2021