Gå til indhold

Pige er til fare for sig selv

Filmen handler om Laura, og pædagogernes bekymring for, at hun er til fare for sig selv. Kan hun tilbageholdes på institutionen?

Laura har gennem de seneste 10 måneder været anbragt på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution. Personalet kan tilbageholde Laura på afdelingen, hvis de er bekymret for, at hun vil være til skade for sig selv. Personalet fandt i går barberblade på Lauras toilet, og i dag er Laura meget trist og græder meget. Pludselig fortæller hun, at hun vil i REMA for at købe noget

Spørgsmål til arbejdet med casen:

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan fortolker I situationen og konflikten?

 • Set fra barnets perspektiv?
 • Set fra pædagogens perspektiver?
 • Set som udenforstående?

Er der risikomomenter og hensyn, der skal tages i betragtning?

 • I forhold til barnet?
 • I forhold til pædagogen?
 • I forhold til andre børn og unge på stedet?
 • I forhold til pædagogikken på institutionen?

Hvilke pædagogiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og muligheder kan der være i den pågældende situation?

 • Hvilke hensyn må der tages ved de lovbestemmelser, som I overvejer?
 • Hvad er det mindst indgribende indgreb over for barnet eller den unge?

Kender I til situationer fra jeres arbejde, som har fællestræk med den viste?

 • Hvilke?
 • Hvordan blev de håndteret?

Hvilke pædagogiske tiltag kunne være iværksat for at undgå, at situationen blev tilspidset?

Til diskussion.

Er der andre relevante handlemuligheder, end de angivne – hvilke, hvordan, hvorfor?

Til diskussion.

Hvordan kan/bør der følges op på situationen og problemstillingerne?

Til diskussion.

Sidst opdateret 22/03 2017